Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Standard CiA usnadní integraci systémů v silničních stavebních strojích

číslo 8-9/2005

Standard CiA usnadní integraci systémů v silničních stavebních strojích

Organizace CAN in Automation (CiA) zřídila oborovou skupinu (Special Interest Group – SIG) pro využití sběrnice CANopen ve strojích používaných při stavbě silnic a dálnic. Skupina má za úkol vytvořit specifikace definující rozhraní mezi logickými subsystémy a virtuálními zařízeními v silničních stavebních strojích propojenými sběrnicí CANopen. Specifikace usnadní konstruktérům těchto strojů dosud značně složitou práci, kterou mají s integrování jejich elektronických zařízení. Situace výrobců elektroniky by se měla zlepšit v tom, že se budou spíše výjimečně setkávat s jedinečnými proprietárními rozhraními. Naproti tomu výrobci stavebních strojů budou moci volit mezi produkty od různých dodavatelů a používat běžné, komerčně dostupné nástroje pro konfigurování a údržbu sítí s protokolem CANopen.

V současné době jsou rozpracovány dvě specifikace. První představuje rámec pro integraci sítě CANopen (CiA 436), stanovující způsob komunikace mezi logickými subsystémy typu např. řídicího systému motoru, rozhraní mezi strojem a obsluhou (řidičem), snímače, převodovky a komunikační brány i některé další nástroje (např. řídicí systémy jeřábů). Druhou specifikací, CiA 415, je profil CANopen pro použití snímačů, který definuje způsob komunikace mezi snímači a řadičem, zprostředkovávajícím snímačům výměnu dat s ostatními subsystémy v síti. Řadič sbírá údaje ze snímačů (např. o teplotě uvnitř asfaltové směsi, nivelační údaje apod.) a vytváří povely pro hnací ústrojí.

„Stejně jako v ostatních odvětvích s malosériovou či kusovou výrobou přináší standardizované komunikační rozhraní uživateli úsporu času a nákladů potřebných na integraci systému,„ říká Holger Zeltwanger, výkonný ředitel CiA. Zároveň očekává, že specifikace CiA 415, týkající se snímačů, bude zveřejněna do konce roku 2005, zatímco práce na integračním rámci CiA 436 by měly být ukončeny v roce 2006. Další informace lze nalézt na http://www.can-cia.org
[CiA, 15. července 2005.]

(sm)