Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

SPS IPC Drives opět se silnou účastí českých firem – a s podporou MPO

Veletrh SPS IPC Drives, který se bude konat v Norimberku od 27. do 29. listopadu 2018, změnil svůj podtitul: již to není Electric Automation, ale Smart and Digital Automation. Na tiskové konferenci v Praze řekla Sylke Schulz-Metznerová, viceprezidentka agentury Mesago odpovědná za veletrh SPS IPC Drives, že to není jen formální změna, ale je za ní výrazný posun jak v oboru automatizace, tak v zaměření veletrhu. Stěžejním tématem veletrhu je totiž digitální transformace průmyslu a iniciativa průmysl 4.0. To se odrazí nejen ve stáncích vystavovatelů, ale i v doprovodných fórech. A podle Sylke Schulz-Metznerové je to vidět i ve struktuře návštěvníků, mezi nimiž stále častěji jsou i zaměstnanci oddělení IT a odborníci na informatiku.

Rostoucí důležitost průmyslového softwaru a informačních systémů bude patrná i v novém uspořádání hal: nově bude tato část nomenklatury soustředěna do hal 5 a 6, společně s průmyslovou komunikací. Návštěvníci tam najdou mj. nabídku softwaru pro vývoj a technickou přípravu výroby produktů, pro modelování a simulace, včetně tzv. digitálních dvojčat, průmyslové webové a cloudové služby, hardware a software pro edge a fog computing a mnoho dalšího. Pozornost bude věnována také tématu kybernetické bezpečnosti. Na aktuální témata budou zaměřeny i komentované prohlídky veletrhu (upozorňujeme zájemce, že je třeba se předem zaregistrovat a účast není zdarma): zabezpečení informačních systémů v automatizaci, chytrá výroba a chytrá konektivita. Poprvé se bude rovněž konat studentská soutěž Automation-Hackaton s mottem „digitální nápady pro chytrou automatizaci“. Soutěž začne už v neděli 25. listopadu a účastníci budou mít na vyřešení zadaného úkolu 48 hodin.

Mechanická infrastruktura se přestěhuje do haly 2 a do nově otevřené haly 3C, o niž se bude dělit s řídicí technikou. Poprvé tedy bude otevřeno všech sedmnáct hal. Podrobný plán hal zájemci najdou na webových stránkách veletrhu.

Česká republika bude na veletrhu opět silně zastoupena. V současné době je přihlášeno jedenáct vystavovatelů, ale toto číslo ještě není konečné. České ministerstvo průmyslu a obchodu se totiž rozhodlo podpořit malé a střední české firmy, které mají o účast na veletrhu zájem, tím, že jim přispěje na úhradu výstavní plochy. Je však třeba rozhodnout se rychle – podle organizátorů sice ještě volná místa na veletrhu jsou, ale rychle se zaplňují. Zájemci o podporu expozice na veletrhu SPS IPC Drives mohou kontaktovat redakci (redakce@automa.cz), zprostředkujeme jim kontakt.

Časopis Automa věnuje veletrhu SPS IPC Drives své listopadové číslo. Budou v něm mimo jiné pozvánky firem do jejich veletržních expozic. V rozšířené podobě bude tento přehled pozvánek vystavovatelů také na webu a stručné pozvánky budou sdíleny též na twit­terovém účtu @Casopis_Automa. Dodejme, že v loňském roce přijelo do Norimberka 1 727 návštěvníků z ČR. Co se týče podílu na celkovém počtu zahraničních návštěvníků, v loňském roce klesla Česká republika na třetí místo, neboť ji o šest setin procenta předběhla Itálie, s níž se roku 2016 dělila se stejným podílem o druhou a třetí příčku.

Další informace o veletrhu a jeho doprovodném programu, o registraci vstupenek a tipy na cestu zájemci najdou na sps-exhibition.com.

Petr Bartošík

Obr. 1. Veletrh SPS IPC Drives bude v Norimberku od 27. do 29. listopadu 2018