Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

SPS IPC Drives: malé ohlédnutí za velkým veletrhem

Veletrh SPS IPC Drives 2017 v Norimberku překonal ve všech hlavních ukazatelích předchozí rekordy a dokázal, že veletrhy jsou stále, i ve věku internetu a sociálních sítí, významnou událostí pro všechny odborníky v oboru. Tradičně v posledním týdnu před adventem se na norimberském výstavišti sešlo 1 675 vystavovatelů. V šestnácti halách na ploše 130 000 m2 představili svou nabídku 70 264 návštěvníkům.

Veletrh SPS IPC Drives není veletrh plný oficialit, nesetkávají se zde prezidenti a premié­ři, ale podnikatelé, technici a inženýři. Přesto ho slavnostně otevřel dr. Thomas Schäfer, ministr financí spolkového státu Hesensko. Ministr Schäfer ocenil SPS IPC Drives jako centrální platformu průmyslové automatizace, jež je jednou z nejdůležitějších kompetencí německé ekonomiky. Slavnostního otevření se dále zúčastnili zástupci výstaviště Messe Nürnberg i pořádající agentury Mesago. Pro norimberské výstaviště jde o jeden z nejvýznamnějších a největších veletrhů, které se zde pořádají. Dávno již nejde jen o bavorskou výstavu automatizace, ale o mezinárodní veletrh celoevropského významu. Veletrh roste, ale současně s ním se rozrůstá i výstaviště. K dispozici je nová hala 3A a další, 3C, se staví. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že SPS IPC Drives a Norimberk patří k sobě.

Mezi návštěvníky byla zvláště populární hala 6, jež byla věnována softwaru a průmyslovým informačním systémům. Odborníci se nejvíce zajímali o webové a cloudové služby určené pro průmysl, digitální platformy pro řízení podniku a produkty určené pro zajištění kybernetické bezpečnosti. V rámci tématu Automation Meets IT byl návštěvníkům k dispozici společný stánek osmnácti malých a začínajících firem a výzkumných institucí a přednáškové fórum.

Dalším společným stánkem byl stánek věnovaný strojovému vidění, jehož patronem bylo německé sdružení výrobců strojů a strojních zařízení VDMA. Velký zájem mezi vystavovateli i návštěvníky byl také o komentované prohlídky zaměřené na specifické obory automatizace.

Detailní statistické informace, např. s počty návštěvníků z České republiky a ze Slovenska, zatím nejsou k dispozici. Českých vystavovatelů bylo na veletrhu sedmnáct a slovenští byli tři. Letos bude česká účast na veletrhu z iniciativy České elektrotechnické asociace oficiálně podporována ministerstvem průmyslu a obchodu. Je proto možné očekávat větší zájem mezi českými vystavovateli. Veletrh se uskuteční ve dnech 27. až 29. listopadu 2018.

(Bk)

Obr. 1. Pohled do veletržní haly (foto: Mesago, Thomas Geiger)

Tab. 1. Statistické výsledky minulých ročníků veletrhu SPS IPC Drives

Rok

Výstavní plocha (m2)

Počet vystavovatelů

Počet návštěvníků

2017

130 000

1 675

(33 % ze zahraničí)

70 264

(27 % ze zahraničí)

2016

122 200

1 605

63 291

2015

122 800

1 668

64 386

2014

 117 800

1 602

56 787