Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

SPS IPC Drives 2018 – poslední ročník úspěšného veletrhu

V Norimberku se ve dnech 27. až 29. listopadu 2018 konal 29. ročník veletrhu SPS IPC Drives. Trochu statistiky na úvod: výstavní plocha byla 136 000 m2 (2017: 130 000 m2), počet vystavovatelů byl 1 631 (2017: 1 675) a počet návštěvníků 65 700 (2017: 70 264). Srovnání s rokem 2017 ukazuje mírný nárůst výstavní plochy, ale pokles počtu návštěvníků i vystavovatelů. Avšak při srovnání 29. ročníku s předchozími několika roky jde jen o zpomalení růstu, neboť ve všech rozhodujících ukazatelích byl rok 2018 lepší než roky 2016 a 2015. A nezapomeňme, že v roce 2018 se konaly i jiné velké veletrhy, které se nekonají každoročně: Achema, Automatica, Electronica nebo Vision. I to se podle mého názoru mohlo na výsledcích podepsat.

Mezi 33,5 % zahraničních vystavovatelů bylo také třináct vystavovatelů z České republiky. Podíl českých návštěvníků mezi celkem 27,6 % zahraničních návštěvníků se mi nepodařilo zjistit (podrobnou analýzu pořadatelé slibují až na jaro 2019), nicméně čeština byla na veletrhu slyšet na každém kroku.

Znatelný byl na veletrhu trend rozšiřování doprovodného programu: konaly se komentované prohlídky k tématům chytré výroby, chytré komunikace a zabezpečení dat v automatizaci a četné pódiové diskuse a odborné přednášky na celkem čtyřech veletržních fórech.

Z oborového hlediska se rozrostla sekce „software a informační systémy ve výrobě“, která nyní kromě haly 6 obsadila také halu 5. Oblíbenými kontaktními místy byly rovněž společné stánky Automation meets IT a Wireless in Automation, jejichž klíčová témata průmysl 4.0 a bezdrátová komunikační technika mají velký vliv na budoucnost automatizace.

Loňský 29. ročník veletrhu SPS IPC Drives byl současně i posledním veletrhem pod starým, historickým názvem. Čistě z praktického hlediska: mnoho návštěvníků stejně říkalo, že jedou na SPS, nikoliv na SPS IPC Drives. Zkratka SPS, Speicherprogrammierbare Steu­erung, je přitom mimo Německo neznámá, a dokonce i v Německu se místo ní stále častěji používá zkratka PLC (Programmable Logic Controller). A především, mění se obsah a zaměření veletrhu: kromě programovatelných automatů, průmyslových počítačů a pohonů vystavovatelé stále častěji představují také nejrůznější snímače, ovládací panely, systémy strojového vidění, roboty, komunikační techniku, software nebo informační systémy pro výrobu. Pořadatel, agentura Mesago Messe Frankfurt GmbH, proto rozhodl, že od roku 2019 veletrh ponese nové jméno: SPS – Smart Production Solutions. Veletrh SPS se bude tradičně konat poslední týden před adventem od úterý do čtvrtka, tj. od 26. do 28. listopadu 2019. 

Petr Bartošík. Foto: Mesago Messe Frankfurt GmbH/Mathias Kutt

Obr. 1. Z veletrhu SPS IPC Drives: celou Frankenhalle již tradičně obsadila firma Siemens

Obr. 2. Stále častější součástí veletrhu jsou i ukázky robotů, včetně kolaborativních, a robotických pracovišť

Obr. 3. Své místo na veletrhu má také virtuální a rozšířená realita

Jaký byl rok 2018 a jaký bude rok 2019?

Sdružení německých výrobců strojů a zařízení VDMA zveřejnilo na tiskové konferenci na veletrhu SPS IPC Drives 2018 průběžné výsledky oboru automatizace i odhad na příští rok. Jörg Freitag, předseda sekce automatizace, konstatoval, že za prvních devět měsíců vzrostl počet přijatých objednávek o 4 % a obrat o 6 %, přičemž se očekává, že výsledky za celý rok budou obdobné. Poptávka přichází z tuzemska i ze zahraničí; v exportu k tomu silně přispívají země mimo EU, zvláště Čínská lidová republika.

V roce 2019 očekává VDMA v Německu v oboru automatizace nárůst obratu o 4 %. Podle Freitaga jsou rizikovými faktory, které by mohly tento vývoj negativně ovlivnit, nevyzpytatelné chování USA a nejasnosti kolem odchodu Británie z EU. VDMA naopak očekává posílení obchodu s Čínou, kde má od ledna přímého zástupce, jehož úkolem je starat se o zpravodajskou činnost ohledně vývoje a příležitostí v nejdůležitějších oborech čínského průmyslu a o organizování přímých setkání managementu německých firem s potenciálními čínskými zákazníky.

Obor průmyslové automatizace je podle Jörga Freitaga „předskokanem“ průmyslu 4.0. VDMA proto bude svým členům i v roce 2019 pomáhat s digitální transformací a využíváním potenciálu digitalizace nejen ve vlastních podnicích, ale také ve vztazích s dodavateli a zákazníky.