Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Správa výrobních prostředků prostřednictvím systému HMS Netbiter

Centralizovaný systém údržby a správy výrobních prostředků je pro výrobní firmy velmi důležitý. Dobře implementovaný systém dokáže ušetřit značné peníze, neboť optimalizuje náklady na údržbu a obnovu výrobních zařízení. Jedním ze základních prostředků tohoto systému ve výrobním podniku je systém pro sledování informací o provozu strojů a řídicích systémů.

 
Profesionální systém pro údržbu a správu výrobních prostředků (asset management) musí vyřešit problémy připojení sledovaných zařízení, sběru dat, jejich archivace i interpretace. Stejný systém lze přitom využít i pro správu zařízení podpůrných služeb – facility management. Sem patří např. správa technických zařízení budov podniku, správa rozvodu a spotřeby energií atd.
 
Vhodným řešením uvedených problémů je Netbiter (obr. 1), který pro zákazníky v ČR i SR v zastoupení výrobce, společnosti HMS Industrial Networks AB, dodává firma FCC průmyslové systémy.
 
Základem systému Netbiter je cloudové úložiště Netbiter Argos, které zprostředkovává zabezpečenou komunikaci mezi sledovaným zařízením a uživatelem. Uživatelé přistupují k datovému centru Netbiter Argos běžným internetovým připojením prostřednictvím webového rozhraní se zabezpečeným protokolem. Jde-li o místa bez kabelového připojení k internetu nebo mobilní zařízení, spojení se realizuje v síti vybraného mobilního operátora prostřednictvím služby GPRS. Výhodou je, že není třeba zřizovat VPN nebo žádat o pevnou IP adresu v mobilní síti – spojení je vždy v režii serveru Netbiter Argos. Naproti tomu je u výrobního zařízení instalována komunikační brána Netbiter Easy Connect. Ke sledovanému zařízení se připojuje sériovým rozhraním a základním komunikačním protokolem je Modbus. Pomocí konvertoru HMS Anybus lze však připojit v podstatě libovolnou průmyslovou sběrnici. Je tedy možné komunikovat se zařízeními s rozhraním Profibus, ControlNet, Ether- Cat apod. Je-li třeba monitorovat přímo analogové nebo digitální signály, je Netbiter Easy Conect vybavena vlastními analogovými a digitálními vstupy; jestliže jejich počet nestačí, lze situaci řešit použitím přídavných jednotek vstupů a výstupů připojených k průmyslové sběrnici.
 
V letošním roce přichází na trh již třetí řada jednotek Netbiter Easy Connect. Po typech Netbiter Easy Connect 100 a Netbiter Easy Connect 200 je nyní k dispozici i Netbiter Easy Connect 300. Zatímco předchozí typy umožňovaly pouze sběr dat, tedy pasivní dohled, Easy Connect 300 komunikuje v obou směrech a umožňuje dálkovou správu v plném smyslu slova – sběr dat i nastavení připojeného zařízení na dálku. Dovoluje uživateli využívat konfigurační software, na který je zvyklý, např. RSLogix od firmy Rockwell Automation nebo TIA Portal od firmy Siemens, stejně, jako by byl k zařízení připojen lokálně. Výhoda je zřejmá na první pohled: vyskytnou-li se provozní problémy, není nutné cestovat do místa, kde je stroj instalován, a řídicí program lze konfigurovat, aktualizovat, upravovat a odlaďovat na dálku.
 
Netbiter Easy Connect 300 lze s cloudovým úložištěm Netbiter Argos spojit několika způsoby. Nejběžnější je ethernetová přípojka, ale síť jednotek Netbiter Easy Connect lze vybudovat také prostřednictvím připojení WiFi. Jestliže správce lokální infrastruktury nepovoluje instalaci cizího zařízení, je možné využít Netbiter Easy Connect-350 (obr. 2) a připojit se prostřednictvím mobilní sítě 3G.
 
Systém Netbiter je největším přínosem pro firmy s diverzifikovanými výrobními kapacitami. Je prostředkem efektivní centralizované správy výrobních prostředků; poskytuje informace o stavu výrobních zařízení rozmístěných kdekoliv na světě, umožňuje opravy a konfigurace na dálku a šetří provozní náklady provozovatele nebo integrátora systémů.
 
Jakékoliv další technické nebo obchodní informace o systému pro údržbu a správu výrobních prostředků HMS Netbiter si mohou zájemci vyžádat v libovolné kanceláři společnosti FCC průmyslové systémy.
Obr. 1. Schéma systému Netbiter
Obr. 2. Komunikační brána Netbiter Easy Connect-350 s rozhraním pro GPRS