Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Spouštěč motoru TeSys U – větší možnosti komunikace

Kombinovaný spouštěč motoru Tesys U je navržen podle normy ČSN EN 60947-6-2: Spínače s více funkcemi – Řídicí a ochranné spínací přístroje. Na rozdíl od stykačových sestav musí být schopen provozu i po vybavení ochrany zkratovým proudem; musí tedy odolávat proudu až 50 kA. Kompaktní spouštěč motoru TeSys U (Ultima), navržený pro spouštění a ochranu motorů do výkonu 15 kW, popř. do 32 A, má jediný mechanismus pro spínání provozních i mezních zkratových proudů. Díky malému počtu mechanických částí je velmi spolehlivý. Výměnné spouště s širokým rozsahem nastavení proudu jsou schopny spouštět dvě až tři velikosti motoru. Do řídicích systémů je lze integrovat klasicky vložením relé pro rozhranní mezi povelové výstupy PLC a ovládací cívku spouštěče. Takto je možné pouze zjišťovat, zda je motor v provozním či v poruchovém stavu. Pro předcházení poruch a optimalizaci řídicích procesů je však nutné hlídat, nejsou-li hodnoty mimo stanovené meze. Proto datové linky spouštěče TeSys U umožňují obousměrný tok informací mezi pohonem a řídicím systémem. Funkce spouštěče se liší podle použité řídicí jednotky: standardní řídicí jednotka je určena pro základní ovládání
a ochranu motoru, rozšířená řídicí jednotka umožňuje rozpoznání příčiny poruchy a použití alarmu přetíženého motoru. Multifunkční řídicí jednotkou je možné chránit motor podle individuálních požadavků. Všechny provozní a poruchové stavy, jako je rozběh, přetížení, odlehčení, zadření motoru apod., lze nastavit dvoustupňově tak, že při překročení nastavené tolerance je podána informace a dalším stupněm je odpojení. Komunikace probíhá po sběrnicích Modbus, ASInterface, CANopen, DeviceNet a Profibus-DP.
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, tel.: 382 766 333, http://www.schneider-electric.cz/