Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Sponzorem generálního shromáždění Namur bude Honeywell

Letošním tématem generálního shromáždění Namur, mezinárodního sdružení uživatelů automatizační techniky určené pro procesní výrobu, sídlícího v Německu, bude řízení procesů – víc než jen měření a regulace. Úvodní přednášku pronese Jack Bolick, ředitel Honeywell Process Solutions, společnosti, která je současně sponzorem letošního shromáždění.
 
Řízení procesů je pro členy Namur tématem strategického významu. Výrobci dnes musí být schopni dodávat kvalitní zboží, rychle reagovat na změny poptávky, co nejlépe využívat výrobní zařízení, suroviny i energii a přizpůsobovat se narůstajícím požadavkům na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Pro to, aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, je třeba řízení procesů pojmout komplexněji než jen jako měření a regulaci – je třeba na ně hledět v jeho technicko-ekonomických souvislostech.
 
Systém Expirion od společnosti Honeywell je příkladem vývoje od klasického distribuovaného řídicího systému (Distributed Control System, DCS) k systému znalostnímu (Process Knowledge System, PKS), který umožňuje do řízení procesů zahrnout i bezpečnostní, ekologické a ekonomicko-organizační aspekty výroby.
 
Účastníci generálního shromáždění budou moci diskutovat o otázkách spojených s řízením procesů v praxi, o realizovaných projektech stejně jako o trendech v oboru.
 
Shromáždění je určeno pro zvané zástupce členských organizací Namur a odborného tisku. Zúčastní se jej i zástupce časopisu Automa; proto vás o průběhu a závěrech jednání budeme informovat.
(Bk)