Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží

„Šedesát pět procent dnešních studentů bude vykonávat práci, která ještě neexistuje.“ Citát ze zprávy Ministerstva práce USA upozorňuje na rychlý vývoj na trhu práce, zejména v technických oborech. Velmi případně tento výrok posloužil k zahájení diskuse o spolupráci průmyslových firem a škol při odborném vzdělávání, která se uskutečnila 3. června 2015 ve Škoda Auto v Mladé Boleslavi. V duchu tohoto citátu nejenže se musí nynější studenti a učni zaměřit na obor odpovídající požadavkům současného trhu práce, ale musí být také po celý život ochotni se učit a být připraveni na změnu oboru. Citát rovněž obrací pozornost ke všeobecnému vzdělávání na gymnáziích, jejichž absolventi budou patrně připravenější na změny profese. Diskusi zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy a mediální dům Economia v rámci letošního projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání (www.rokprumyslu.eu).

 

Obnova technického školství

V diskusi s příhodným názvem Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží zaznělo, že v 90. letech minulého století byla podceňována úloha českého průmyslu a vedení státu dopustilo úpadek odborného školství. Nyní se ministerstva snaží tyto chyby napravovat. Jaroslav Fidrmuc, náměstek pro vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), uvedl, že na nedostatek technicky vzdělaných lidí se snaží ministerstvo reagovat např. opětovným vybavováním dílen v základních školách, ale také zavedením povinné maturity z matematiky. Stát podporuje vstup firem do vzdělávacího procesu
tím, že od roku 2014 mohou podnikatelé využít odpočet na podporu odborného vzdělávání: jednak na pořízení majetku sloužícího odbornému vzdělávání, jednak na podporu výdajů vynaložených na žáka či studenta při odborném vzdělávání.
 

Učitel fyziky – ohrožený druh

Velkou pozornost diskutující věnovali také postavení učitelů. Náměstek Jaroslav Fidrmuc řekl: „Máme mnoho učitelů historie a občanské nauky, ale velmi málo učitelů fyziky a matematiky.“ Jako dobrý příklad podpory učitelů uvedl, že Ústecký kraj vypisuje stipendium pro studenty nedostatkových oborů a mezi nimi jsou právě učitelé matematiky a fyziky.
 
Učitelům se věnuje nadace České spořitelny, Depositum Bonum. Její ředitel Václav Kubata označil v diskusi učitele fyziky a odborných předmětů za ohrožený druh. „Musíme vrátit učitelům jejich postavení,“ řekl. Nadace má kanceláře v regionech a organizuje vzdělávací akce pro učitele fyziky. O výběru správného studijního nebo učebního oboru Václav Kubata řekl: „Když přemýšlíme o našich dětech, chceme, aby se měly dobře, ale někdy slůvko dobře zaměňujeme za lehce.“
 
Pro dítě je třeba najít obor, který ho bude bavit a je perspektivní.
 

Technika pro mladé

Na nedostatek technicky vzdělaných lidí si stěžuje mnoho firem. Cesty ke zlepšení naznačil v diskusi Petr Naske, hlavní manažer projektu Pospolu. Upozornil na to, že po privatizaci se odloučil svět škol od prostředí firem. Cílem projektu Pospolu je obnovit dialog mezi školami a firmami. Ve středu zájmu je žák. Pro něho je třeba vytvořit prostředí, kde by se připravil na své první zaměstnání. Toho nelze dosáhnout bez spolupráce škol a zaměstnavatelů. Mnoho škol úspěšně spolupracuje s firmami a posílá tam také své studenty na praxi. Jejich zkušenosti je třeba sdílet a ukázat cestu ostatním školám.
 
Přiblížit nabídku odborného vzdělávání struktuře pracovních míst by měly koordinační orgány na tripartitní bázi. Cenné informace o tom, jaké vzdělávací obory jsou zapotřebí, shromažďují úřady práce a podle nich pak MŠMT rozhoduje při otevírání nových oborů na školách.
 
Přitáhnout děti k technickému vzdělávání se snaží projekt Dětská univerzita, kterou pořádá Technická univerzita Liberec. Žáci základních škol mají možnost vstupovat do tajů techniky přímo v laboratořích a učebnách této technické univerzity. Z projektu je zřejmé, že děti o techniku mají zájem, je-li jim ukázána jako přitažlivý obor. Pouze tak lze zvrátit neblahé nahlížení veřejnosti na techniku, která často není pro mladé oborem „první volby“. Proto také podle údajů MŠMT 20 % absolventů strojírenských škol a učilišť z oboru odchází a pracují v jiných oblastech.
 
Zúčastnění rovněž diskutovali o tom, jak mohou zaměstnavatelé ovlivňovat osnovy ve školách. Po dohodě se školou mohou její vzdělávací programy ovlivňovat již od roku 2007, ale zatím se to ve větší míře nestává.
(ev)
 

Obr. 1. Diskuse o spolupráci škol a firem na technickém vzdělávání