Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Spolupráce robotů a lidí v potravinářské výrobě

Potravinářské firmy, které si chtějí zajistit budoucnost, musí uvést do rovnováhy dva faktory: na jedné straně udržování a zvyšování podílu na trhu a na druhé straně zajištění udržitelné výroby. Ve světle rostoucí populace čelí potravináři nedostatku vstupních surovin, musí snižovat spotřebu energie a omezovat tvorbu odpadů. Cílem potravinářské výroby je zákazníkům nabídnout nejen cenově dostupné produkty, ale i produkty, které budou s oblibou kupovat. Cestou k inovacím v tomto oboru je integrovaná automatizace: umožňuje optimalizovat provoz strojů a linek, zvyšovat jejich flexibilitu, zkracovat dobu potřebnou ke spuštění výroby a modifikovat ji, rozšiřovat možnost připojení ke komunikačním sítím, zavádět prediktivní údržbu a zvyšovat celkovou efektivitu výrobního závodu.

 
Společnost B&R k dosažení těchto cílů nabízí rozsáhlý sortiment koordinovaných nástrojů. Bližší informace zájemci najdou na webovém portálu na adrese www.br-automation.com/en-us/industries/food-and-beverage/: jsou zde informace o celkových řešeních pro potravinářský průmysl, ať je to vlastní výroba, nebo balení; propagační a obchodně-technické články, rozhovory, videoukázky nebo pozvánky na odborné veletrhy.
 
Společnost B&R představila na specializovaném veletrhu Anuga FoodTec (24. až 27. března 2015, Kolín nad Rýnem, Německo) nejnovější řešení pro balicí linky v potravinářském průmyslu. Díky funkcím SafeRobotics už není třeba zavírat roboty do bezpečnostních klecí, naopak je možná jejich přímá spolupráce s lidmi. Kromě funkcí pro kontrolu rychlosti jednotlivých os a pracovního nástroje robotu nabízí SafeRobotics nové funkce pro kontrolu hranice pracovního prostoru a kontrolu orientace pracovního nástroje. Tyto funkce umožňují dosáhnout vyšší flexibility a integrace robotů do řídicího systému celé linky.
 
Společnost B&R poskytuje výrobcům strojů a zařízení pro potravinářství pohony a řídicí systémy integrované do kompletních řešení automatizace podle zásad „smart manufacturing“ – v souladu s německým konceptem Industrie 4.0. O přínosech změn tohoto konceptu potravinářskému průmyslu hovoří Enrico Paolucci, global account manager pro potravinářský průmysl v B&R, v rozhovoru publikovaném v bulletinu firmy B&R Packaging Solutions 01/2015: „V budoucnu budou roboty s lidmi velmi intenzivně spolupracovat. Zvyšováním efektivity a vývojem nových přístupů ve výrobě potravin poroste celková produktivita potravinářských závodů. Výrobní stroje, zařízení a linky budou muset nejen optimálně pracovat, ale také být schopné flexibilně se přizpůsobit novým potřebám. Cílem je vyšší efektivita celého výrobního systému, která přináší nejen vyšší zisk, ale také zkrácení doby uvedení nových výrobků na trh a snížení celkových nákladů. Naše koncepce Scalability+ a ucelená řešení pro sledování spotřeby energie, diagnostiku stavu stroje a sběr provozních dat tvoří paletu nástrojů, jež umožňují výrobcům strojů splnit nejen současné, ale i budoucí požadavky svých zákazníků. Například naše koncepce Scalability+ jim umožňuje implementovat nové přístupy, které přispívají k dosažení velké flexibility a modularity, jež jsou potřebné v moderní potravinářské výrobě.“
(B&R)
 

Obr. 1. Paletizér vybavený pohony a řídicím systémem od B&R dokáže pružně reagovat na změny výroby (foto: Krones AG)