Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Spolupráce PLCopen a CiA v oblasti distribuovaných systémů

Organizace PLCopen se ve spolupráci se sdružením CAN in Automation (CiA) počínaje zahajovací schůzkou v únoru 2011 pustila do nové aktivity, a to v oblasti distribuovaných řídicích systémů. Motivem je, že výrobci strojů a strojních celků jsou stále častěji konfrontováni s potřebou distribuovaných řídicích systémů, zejména u lékařské techniky, u mobilních strojů a modulárních výrobních strojů a linek. Obecně lze přitom distribuované řídicí systémy realizovat při použití řídicích jednotek odpovídajících normě IEC 61131. Nelze se však přitom obejít bez určitých zakázkových doplňků. Organizace PLC­open a CiA chtějí překlenout tuto mezeru, a hledají proto odborníky, kteří by určili potřebné funkční schopnosti. Jde např. o standardizaci komunikačních mechanismů ke spouštění a zastavování jiných řídicích jednotek, sdílení výpočetního výkonu a jiných zdrojů, podporu systémů odolných proti poruchám a reakci na události generované jinými řídicími jednotkami.

Jedna z hlavních myšlenek vzešlých ze zahajovací schůzky je umožnit propojení proměnných v různých inženýrských systémech jednoduše prostřednictvím určité nadřazené struktury. V této souvislosti se diskutovalo o konceptu zastupujících (proxy) funkčních bloků při využití standardu PLCopen XML. Práce dále pokračují (www.plcopen.org).

[PLCopen, 24. dubna 2012.]  (sk)