Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Spolupráce Německa a Česka v robotice úspěšně pokračuje

V srpnu 2016 uzavřely Německo a Česká republika při státní návštěvě spolkové kancléřky Dr. Angely Merkelové v Praze dohodu o zřízení společné laboratoře pro výzkum spolupráce člověka s robotem v rámci konceptu průmysl 4.0 [1]. Od té doby vzájemně ještě těsněji spolupracují obě národní centra excelence: Německé centrum pro umělou inteligenci (Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz – DFKI) v Saarbrückenu a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (Czech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics – CIIRC) v Praze. 

Při třetím česko-německém pracovním setkání (workshopu) k problematice spolupráce člověka s robotem, které se po Praze a Berlínu poprvé konalo v Sársku ve dnech 11. až 13. října 2017 (obr. 1), partneři kooperační dohody hodnotili její plnění a představili první výsledky přeshraniční spolupráce ve společné inovační laboratoři MRK 4.0 (Mensch-Roboter-Kollaboration 4.0). Současně také široce diskutovali o nových možnostech spolupráce člověka s robotem jako jednoho ze základních kamenů konceptu Industrie 4.0. Ve středu jejich pozornosti byla témata integrace výzkumu a výroby do konceptu Industrie 4.0 a různé konkrétní scénáře spolupráce člověka s robotem a také problematika začlenění těchto scénářů do výrobních procesů. 

Spolupráce úspěšně pokračuje

Spolková ministryně pro vzdělání a výzkum prof. Dr. Johanna Wankaová ve svém videopozdravu k zahájení mezinárodního pracovního setkání zdůraznila význam spolupráce v daném oboru a mj. řekla: „Neexistuje žádná jiná evropská země, se kterou v tematické oblasti Industrie 4.0 a robotiky tak úzce spolupracujeme, jako je Česká republika. Bez osobní iniciativy vedoucích obou národních skupin, ředitele ústavu CIIRC prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., a výkonného ředitele ústavu DFKI prof. Wolf­ganga Wahlstera, by takovou přínosnou spolupráci nebylo možné nikdy uskutečnit.“ Ministryně vyzdvihla společné rysy průmyslové základny ve strojírenství a stavbě strojů v České republice a v Německu a zdůraznila: „Jsme pyšní na naše malé a středně velké podniky. Tyto podniky se v obou zemích snažíme podobnými směrnicemi všestranně podporovat. S kooperačními partnery z Česka a Německa se nám podařilo uvést v život evropský projekt centra pro rozvoj pokročilých metod průmyslové výroby RICAIP a úspěšně získat na jeho řešení významné finanční prostředky od Evropské komise.“ 

Evropský projekt RICAIP

Cílem evropského projektu RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production), na kterém spolupracují na české straně ústav CIIRC a Vysoké učení technické v Brně a na straně německé ústav DFKI a Centrum pro mechatroniku a automatizaci ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierung, Saarbrücken), je vytvořit virtuální integrované zkušební zařízení prostředků a nástrojů určených k použití v praxi při realizaci konceptu Industrie 4.0. Pracovníci ústavu CIIRC v první fázi řešení představili naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené, virtuální i smíšené reality umožní ověřovat postupy podle konceptu Industrie 4.0 před jejich uplatněním v reálném světě průmyslové výroby (http://www.ciirc.cvut.cz). Projekt RICAIP spojuje výzkumná zařízení a jejich demonstrační prostředky v Česku a v Německu se záměrem vybudovat a uvést do provozu nové výzkumné struktury a položit základy vůbec první evropské výzkumné infrastruktury v oboru pokročilé digitalizované výroby. 

Novinky v oboru spolupráce člověka a robotu

Část pracovního setkání se konala v nové hale Centra pro mechatroniku a automatizaci ZeMA, ve které je také umístěna robotická laboratoř DFKI. Odborníci ústavu DFKI zde poprvé představili systém, který dovoluje přerušit, rekonfigurovat a znovu spustit kolaborativní pracovní proces v konceptu Industrie 4.0, aniž je nutné nová spuštění manuálně redefinovat. Zařízení pro demonstraci tohoto systému bylo vyvinuto v projektu Hybr-IT (http://hybr-it-projekt.de/), podporovaném Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum (BMBF). Cílem projektu je realizovat a průmyslově vyzkoušet činnost hybridních týmů, v nichž člověk a robot za podpory softwarových asistenčních systémů efektivně spolupracují v inteligentním prostředí průmyslové výroby.

Při pracovním setkání v Saarbrückenu byly prezentovány také zajímavé výsledky i z dalších projektů podporovaných spolkovým ministerstvem BMBF a EU, které jsou zaměřeny na co nejrychlejší vývoj pokročilých metod spolupráce lidí a robotů umožňujících efektivně realizovat koncept Industrie 4.0. Představen byl např. provozní systém vyvinutý v projektu BaSys 4.0 (http://www.basys40.de) a rovněž výrobní proces z projektu SmartF-IT (http://www.smartfit-projekt.de/), ve kterém člověk a robot pružně spolupracují při ergonomicky zatěžujících montážních úkonech. Prezentována byla též zajímavá koncepce dynamicky přizpůsobitelných bezpečnostních zón ve společných pracovních prostorech pro hybridní týmy lidí a robotů. 

Shrnutí

Na závěr pracovního setkání v Saarbrückenu ředitel DFKI prof. Wahlster zdůraznil, že úspěšná česko-německá spolupráce v oboru hybridních týmů robotů a pracovníků ve výrobě, spolupracujících ruku v ruce, posiluje evropský průmysl a má významný dopad na evropské hospodářství a společnost. Díky mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji budou moci i malé a střední podniky snáze držet krok s rozvojem vyspělých výrobních firem a aktivně se zapojovat do dodavatelsko-odběratelských řetězců globálních výrobců. 

Literatura:

[1] KABEŠ, K. Spolupráce Německa a Česka v robotice se prohlubuje. Automa. Děčín: Automa – ČAT, 2016, (8-9), 97. ISSN 1210 9592.

[2] Mensch-Roboter-Kollaboration für Industrie 4.0 – 3. Tschechisch-deutscher Workshop in Saarbrücken. Pressemitteilung des Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, 12. 10. 2017. 

(Kab.)

Obr. 1. Účastníci třetího česko-německého pracovního setkání k problematice spolupráce člověka a robotu v Saarbrückenu v říjnu 2017 (foto: DFKI)

Obr. 2. Videopozdrav spolkové ministryně prof. Johanny Wankaové (foto: DFKI)