Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Spolupráce mezi Českomoravskou elektrotechnickou asociací a Technologickou agenturou ČR

Na valné hromadě Českomoravské elektrotechnické aso­ciace v Lednici dne 22. května 2014 bylo podepsáno me­morandum o spolupráci mezi Českomoravskou elektrotech­nickou asociací (ELA) a Technologickou agenturou České republiky (TA ČR). Podepsali je prezident ELA Ing. Jiří Holoubek a předsedkyně TA ČR Ing. Rut Bízková.

 
Cílem spolupráce je zefektivnit činnosti při tvorbě pravi­del podporování výzkumu, vývoje a inovací a pravidel posky­tování jejich podpory při respektování kompetencí obou stran odvozených od platných zákonů, předpisů a jejich zájmů.
 
Rozhovor s Ing. Rut Bízkovou chystáme do jednoho z příštích vydání časopisu Automa.

(Bk)