Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Spolupráce EPLAN a Siemens PLM

Cílem partnerství společností Eplan a Siemens Industry Software je nabídnout rozhraní mezi dvěma systémy na trhu – Eplan a Teamcenter. Integrace překlene mezeru ve správě dat v životním cyklu výrobků (PLM): konstrukční data z platformy Eplan lze nyní jednoduše zpracovávat v systému Team­center. Tento integrovaný přístup, který dovoluje konzistentní návrh produktů, ocení firmy z různých oblastí průmyslu.

Partnerství, které bylo ohlášeno v polovině dubna, zavazuje obě společnosti vyvinout ucelenou integraci platformy Eplan do PLM prostředí Team. Maximilian Brandl, předseda představenstva Eplan, je tímto vývojem potěšen: „V souladu s partnerským programem došlo ke spojení společností Eplan a Siemens Industry Software s cílem ukázat společné přednosti a sílu obou firem. Integrace platformy Eplan do systému Teamcenter nám otevírá nové možnosti na rostoucím trhu PLM. Navíc naši společní zákazníci tak budou moci využít mnoha výhod vyplývajících z tohoto spojení.“ Také Urban August, senior viceprezident a generální ředitel společnosti Siemens Industry Software GmbH & Co. KG, vidí v partnerství výhody pro zákazníky: „Integrace platformy Eplan do prostředí Teamcenter umožňuje našim zákazníkům optimalizovat mezioborovou spolupráci a používat Teamcenter jako konzistentní platformu pro všechny pracovníky, kteří jsou součástí životního cyklu výrobků.“ 

Kombinace různých systémů

Při vývoji mnoha výrobků je důležitou fází návrh elektrotechnických obvodů a prvků (konstrukce elektro). Společnost Eplan vyvinula univerzální modul, který integruje platformu Eplan do systémů PLM. Integrační jednotka pro Teamcenter, navázaná na tento modul, nyní jednoduše začleňuje platformu Eplan do prostředí PLM. Díky tomu se konstrukce elektro stává součástí digitálního modelu výrobku. To umožňuje podnikům dosáhnout komplexní správy životního cyklu produktů ve všech oborech. 

Zvýšení spolehlivosti procesů

Integrovaná pracovní metoda zvyšuje konzistenci dat nejen v procesech konstrukce, ale i v průběhu celého životního cyklu výrobků. Úplná a konzistentní data jsou také důležitým předpokladem pro účinnou údržbu a vedou ke zkrácení doby oprav a snížení nákladů. Dalším faktorem je transparentnost. Dokonce i tehdy, je-li proces vývoje výrobků distribuován do různých zemí, je možný přímý přístup ke kompletnímu digitálnímu modelu výrobku. To zabezpečuje permanentní výměnu dat a ve výsledku zajišťuje spolehlivost a kvalitu celého procesu vývoje výrobku. 

(EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)

Obr. 1. Maximilian Brandl, předseda představenstva Eplan