Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Spolupráce českých veřejných technických univerzit

Memorandum o spolupráci ČVUT v Praze a VUT v Brně podepsali rektoři obou univerzit, profesoři Petr Konvalinka a Petr Štěpánek. Důležitým výsledkem společného jednání je záměr vytvořit platformu veřejných technických vysokých škol v ČR s cílem podpořit konkurenceschopnost českého průmyslu výchovou kvalitních absolventů vysokých škol technického směru. „Sledujeme zvyšování prestiže technického vzdělávání, podporu a prosazování zájmů technických škol, a to ve vztahu k postavení a působnosti orgánů stání správy, průmyslových partnerů i aplikační sféry,“ řekl rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.

 
Oba rektoři vyzvali rektory dalších technických veřejných vysokých škol v ČR, aby se k platformě připojili. Společným postupem chtějí obě technické univerzity bránit snahám o snižování autonomie vysokých škol a nárůstu administrativy. Deklarují také společný zájem o účelné využívání již pořízené infrastruktury a dohodly se na společném koordinovaném postupu při pořizování nových infrastrukturních celků. Záměrem je otevřít minimálně jeden společný doktorský studijní program v anglickém jazyce. A obě univerzity rovněž chtějí spolupracovat v rámci centralizovaných projektů MŠMT.

(ev)