Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Spolupráce České republiky a Japonska v oblasti technického výzkumu a vývoje

Dne 25. června 2019 se v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze uskutečnila konference a networkingová akce Czech Japan Technology Partnership Conference 2019, kterou uspořádala japonská agentura JETRO. Hlavní událostí bylo předání podepsaného dodatku memoranda o porozumění mezi Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) a japonskou agenturou NEDO. 

Akce se zúčastnili významní oficiální hosté: Kaoru Shimazaki, velvyslanec Japonska v České republice, Nobutaka Takeo, generální ředitel zastoupení agentury NEDO (pro Evropu se sídlem v Paříži), Petr Konvalinka, ředitel TA ČR, Reiko Kimura, generální ředitelka zastoupení japonské agentury JETRO v České republice, a za hostitele ředitel CIIRC ČVUT Ondřej Velek a vědecký ředitel CIIRC ČVUT Vladimír Mařík.

Předmětem podepsaného dodatku memoranda o porozumění je spolupráce TA ČR a NEDO na koordinovaném vyhlašování veřejných soutěží. Ten samý den byla TA ČR vyhlášena první veřejná výzva v programu Delta 2, ve které je zapojeno historicky nejvíce zahraničních partnerů, včetně japonské agentury NEDO. Vyhlášení této první společné výzvy potvrzuje podepsanou dohodu mezi oběma institucemi a umožní společné financování česko-japonských výzkumných projektů. 

Představení agentury NEDO

NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) je japonská vládní organizace, která se soustředí na podporu a management výzkumných a vývojových projektů zvláště v oblasti energetiky, řešení globálních problémů životního prostředí a modernizace průmyslových technologií. Spolupracuje při tom jak s japonským ministerstvem hospodářství, obchodu a průmyslu, zvláště při stanovování pravidel pro podporu výzkumu a vývoje, tak s univerzitami, veřejnými výzkumnými ústavy a průmyslovými podniky.

Hlavní obory, v nichž NEDO působí, jsou:

 • nové zdroje energie,
 • úspory energie,
 • možnosti ukládání elektřiny a nabíjecí baterie,
 • účinné a nízkoemisní spalování uhlí,
 • omezování následků globálního oteplení,
 • ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí,
 • elektronika, informatika a telekomunikace,
 • nové výrobní technologie,
 • materiálový výzkum a nanotechnologie,
 • roboty,
 • periferní obory a mezioborový výzkum.

Příkladem úspěšného projektu podpořeného NEDO je vývoj automobilů s vodíkovým pohonem. V Japonsku se rozvíjí jak infrastruktura, tak nabídka automobilů na vodík: v současné době je v Japonsku 274 000 plnicích stanic a 3 000 vodíkových automobilů, ale do roku 2030 se počítá s 5 300 000 plnicími stanicemi a 800 000 automobily s vodíkovými články. Výhody jsou zřejmé: automobily s vodíkovým pohonem jsou při provozu stejně čisté jako elektromobily, ale výroba vodíkových článků nevyžaduje tolik přírodních zdrojů a je ohleduplnější k životnímu prostředí, nevznikají problémy s úpravami elektrorozvodné sítě, které by byly nutné, kdyby se elektromobilita začala masově rozvíjet, a zjednodušuje se skladování paliva. Z hlediska uživatelů mají automobily na vodíkový pohon ve srovnání s elektromobily dvě zásadní přednosti: rychlejší tankování a delší dojezd. Jsou zde i nevýhody, zejména složitější a dražší konstrukce vodíkových automobilů a vyšší výrobní cena automobilů i paliva než u klasických elektromobilů.

Jinými příklady úspěšných projektů podpořených agenturou NEDO, tentokrát z oblasti robotiky, které byly na konferenci představeny, jsou pásová robotická vozidla odolná proti explozím a určená pro průzkumné a záchranné práce v nebezpečném a nepříznivém prostředí nebo exoskeletony pro pracovníky vykonávající namáhavé a monotónní práce. 

Spolupráce NEDO a TA ČR v rámci programu Delta 2

NEDO podporuje nejen japonské projekty, ale také mezinárodní spolupráci s mnoha výzkumnými agenturami a institucemi v Asii, USA i v Evropě. S TA ČR podepsala memorandum o porozumění v roce 2016. V současné době v rámci podepsaného dodatku plánuje NEDO podpořit ve dvou fiskálních letech společné výzkumné projekty částkou celkem 800 tisíc eur (u start-upů a malých a středních firem do dvou třetin celkových nákladů na projekt, u ostatních do poloviny nákladů). Délka projektu nesmí překročit 24 měsíců a požádat o něj musí japonská soukromá společnost (univerzitní pracoviště se mohou do projektu zapojit, ale nesmějí být jeho vedoucím).

Z české strany budou projekty podpořeny z programu Delta 2. Hlavním cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací; podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporovány TA ČR jako poskytovatelem a na druhé straně zahraničními organizacemi, zde tedy NEDO. V tomto případě je délka projektu až 36 měsíců a intenzita financování projektů je až 74 %, přičemž výše není omezena.

Cílové oblasti pro spolupráci s Japonskem jsou: nové zdroje energie, úspory energie, chytrá sídla, životní prostředí, roboty a umělá inteligence, internet věcí, materiály, nanotechnologie a další. Výzva byla otevřena 26. června, bude uzavřena 22. srpna, poté bude následovat nejprve oddělené hodnocení NEDO a TA ČR, dále společný výběr, jehož výsledek bude znám v prosinci 2019, a v příštím roce bude projekt spuštěn. Kritéria hodnocení budou novost a technická úroveň projektu, validita výzkumných cílů a plánů, potřeba a efektivita mezinárodní spolupráce na projektu, reálné plány na komerční využití a uplatnění v praxi a management vývojových rizik. Více na https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta-2/prvni-verejna-soutez-delta2.html.

V druhé části konference představily české firmy a výzkumné instituce zajímavé výsledky mezinárodní spolupráce nejen s Japonskem, ale i s dalšími zeměmi regionu. 

Petr Bartošík

Obr. 1. Výměna doplňku memoranda o porozumění: Nobutaka Takeo, generální ředitel zastoupení agentury NEDO (vpravo), a Petr Konvalinka, ředitel TA ČR