Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Spolehlivý nástroj pro automatické generování kódu

Dosavadní způsoby automatického generování kódu v programo­vých prostředích Matlab®a Simulink®výcházejí výhradně z nástro­je Real-Time Workshop®od firmy The MathWorks. Společnost B&R nabízí jako alternativu svůj nástroj Real-Time Workshop®Embedded Coder, umožňující generovat zdrojový kód, který je efektiv­nější a snáze čitelný. Zdrojový kód generovaný tímto alterna­tivním způsobem má menší po­žadavky na výpočetní výkon a velikost paměti, čímž z po­hledu cílového systému vytvá­ří ideální podmínky k efektiv­ní realizaci velmi výkonných algoritmů.
 
Automaticky generovaný zdrojový kód je navíc jednoznačně strukturovaný a automaticky dokumentovaný. Tyto vlastnosti ho předurčují k použití v kritických úlohách, kde je požadována vali­dace či certifikace výsledného softwaru. Real-Time Workshop Em­bedded Code má certifikát od TÜV Süd a vyhovuje směrnicím IEC pro oblast konstruování s použitím modelu zvaného model-based design. Společnost B&R ve svém nástroji Automation Studio Tar­get for Simulink® podporuje všechny způsoby automatického gene­rování kódu. Uživatelé tak mohou volit vývojové nástroje výhrad­ně podle svých potřeb.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com