Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Spolehlivý kompaktní kamerový systém

P400MA je kompaktní kamerový systém společnosti Panasonic Electric Works založený na bázi PC. Jeho charakteristickými vlast­nostmi jsou pružnost a spolehlivost. K řídicí jednotce je možné při­pojit až čtyři kamery. K dispozici jsou kamery opatřené čipy CCD s rozlišením 636 × 480, 1 024 × 769 nebo 1 380 × 1 035, které pra­cují s rychlostí 55 snímků za sekundu. Řídicí jednotka tohoto kame­rového systému má tři sériové linky RS-232C, čtyři porty USB a dva porty pro LAN. Nechybí rozhraní gigabitového Ethernetu a rozhraní FireWire (IEEE 1394). Systém je dodáván s již nakon­figurovaným hardwarem a soft­warem podle požadavku zákaz­níka. Tím se zrychlí nastavení systému. Standardizovaný hardware a několik bezpečnostních funk­cí zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz po mnoho let i v nepřízni­vých podmínkách průmyslových provozů. Díky otevřenému softwa­ru založenému na objektech ActiveX může uživatel rozšiřovat systém o vlastní funkce (propojení s databází, uživatelsky definovaná zobra­zení apod.). Jeden volný slot PCI má uživatel k dispozici pro instala­ci vlastní karty rozhraní (např. karty I/O nebo karty pro připojení ke sběrnici). Software založený na systému Halcon 7.1 poskytuje vel­ké množství nástrojů inspekčního softwaru, které řeší úlohy kontroly kvality a automatizaci výrobního postupu. Díky architektuře založe­né na PC lze snadno vyměňovat hardwarové i softwarové komponen­ty, což přispívá k dlouhodobé ochraně investice.
Panasonic Electric Works Czech s. r. o., www.panasonic-electric-works.cz, tel.: 374 799 990,

e-mail: info-cz@eu.pewg.panasonic.com