Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Spolehlivější infrastruktura pro ČEPS

Softwarová společnost Unicorn Systems zahájila implementaci platformy Space Time Awareness Server (STAS) od americké společnosti Space-Time Insight pro firmu ČEPS, a. s.

Platforma STAS, kterou nyní Unicorn Systems ve společnosti ČEPS zavádí, je situační geografický systém určený pro podporu dispečerského řízení kritické infrastruktury elektrizační soustavy. Tento systém shromažďuje data z mnoha zdrojů a poskytuje je v reálném čase v kontextu sledované infrastruktury, čímž zajišťuje kvalitnější informace pro dispečery společnosti ČEPS. Ti tak mohou činit přesnější rozhodnutí týkající se spolehlivého přenosu elektřiny a prevence a řešení havarijních stavů.

První fáze projektu je zaměřena zejména na zprostředkování informací o počasí a na to, jaký vliv mohou mít takto získané údaje na přenosovou soustavu.

Softwarová společnost Unicorn Systems v září 2012 uzavřela strategické partnerství se Space-Time Insight a je výhradním zástupcem této společnosti pro region střední a východní Evropy. Produkty a služby společnosti Space--Time Insight se zaměřují na odvětví kritické infrastruktury, jako jsou utility, energetika, telekomunikace a doprava.

             (ed)