Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Spolehlivé hladinové spínače pro sypké materiály i kapaliny

číslo 4/2006

Spolehlivé hladinové spínače pro sypké materiály i kapaliny

Společnost Level Instruments nabízí komplexní řešení pro měření výšky hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti. Pro realizaci spolehlivého limitního měření polohy hladiny sypkých materiálů a kapalin je zákazníkům k dispozici široký sortiment kontaktních i bezkontaktních plovákových, vibračních, rotačních, vodivostních, kapacitních, tepelných i ultrazvukových spínačů. V tomto článku jsou představeny kapacitní spínače Vegacap od německé společnosti Vega Grieshaber KG.

Princip měření

Kapacitní a admitanční hladinové spínače řady Vegacap 60 (obr. 1) nemají pohyblivé části. Jsou založeny na principu detekce změny kapacity při kontaktu měřicí sondy (tyče, lana) s měřeným médiem (spínací bod bývá vzdálen asi 50 až 100 mm od konce tyče). Jejich citlivost je možné nastavit v několika úrovních. Navíc je zajištěna spolehlivost detekce i velmi adhezních produktů, a to prostřednictvím patentovaného systému rozpoznávání fáze (phase selective admittance).

Obr. 1.

Obr. 1. Hladinové spínače řady Vegacap 60

V případech, kdy je nutné hlídat hladiny nevodivých sypkých materiálů a kapalin, jsou ideálním řešením částečně izolované sondy. Pro vodivé kapaliny a sypké materiály jsou používány zcela izolované verze. Sondy potažené polyethylenem, polyamidem nebo PTFE jsou dokonce vhodné i pro problémové produkty jako např. kakaový prášek, štěrk, pryskyřici a tekutý cukr. Povlak sondy v tomto případě tvoří dielektrikum. Přesnost měření závisí na vodivé vrstvě kapaliny a pěny, která částečně ulpívá na povrchu sondy.

Metrologické a provozní vlastnosti

Základní technické parametry hladinových spínačů řady Vegacap 60 jsou uvedeny v tab. 1. Současně lze vybírat ze široké škály elektronických modulů.

Spínače řady Vegacap 60 jsou k dispozici buď s tranzistorovým výstupem PNP (10 až 55 V DC) nebo s reléovým výstupem DPDT (20 až 72 V DC/20 až 253 V AC, 5 A) nebo s bezkontaktním spínačem (20 až 253 V AC/DC), popř. ve dvouvodičovém provedení k připojení k modulu Vegator (vyhodnocovač signálu).

Kapacitní hladinové spínače Vegacap jsou vhodné pro detekci hladiny kapalných i sypkých médií v širokém rozsahu (až 32 m), teplot (–50 až +200 °C) a tlaku (–0,1 až 6,4 MPa). Díky krytí IP68 je lze používat i ve velmi vlhkých provozech.

Současně jsou hladinové spínače řady Vegacap 60 k dispozici také v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6, ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG, ATEX II 1/2D, 2D IP6X T).

Možnosti použití

Jako součást skupiny produktů Plics® jsou limitní spínače Vegacap cenově přijatelným řešením pro limitní měření hladiny téměř všech druhů kapalin a sypkých materiálů. Široká škála konfigurací, typů a příslušenství, včetně modelů použitelných v prostředí s nebezpečím výbuchu, zaručuje možnost ekonomicky výhodného výběru přístroje přesně podle požadavků dané úlohy, ať už je projektována pro tyčové nebo lanové typy sond.

Tab. 1. Základní technické parametry kapacitních hladinových spínačů Vegacap

Označení

Vegacap 62

Vegacap 63

Vegacap 64

Vegacap 65

Vegacap 66

Použití

sypké látky, nevodivé kapaliny

vodivé kapaliny

adhezivní vodivé kapaliny

sypké látky, nevodivé kapaliny

sypké látky, kapaliny

Sonda

částečně izolovaná tyč

úplně izolovaná tyč

úplně izolovaná tyč

lano bez izolace

izolované lano

Mechanické připojení

od 3/4" A

od 1" A

od 3/4" A

Provozní teplota

–50 až +200 °C

–50 až +150 °C

Provozní tlak

–0,1 až +6,4 MPa

–0,1 až +4 MPa

K hlavním přednostem kapacitních hladinových spínačů řady Vegacap patří jednoduchá a robustní konstrukce bez pohyblivých částí, a tudíž s minimálními požadavky na údržbu. Snímače se vyznačují nízkými pořizovacími i provozními náklady, odolností proti korozi, dobrou opakovatelností měření a spolehlivým provozem. Snadno se nastavují a jsou použitelné v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu i prachu.

Závěr

Limitní kapacitní hladinové spínače Vegacap v nejrůznějším provedení vyrábí německá společnost Vega Grieshaber, kterou na českém trhu výhradně zastupuje společnost Level Instruments. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.

Rychlá reakce na poptávku, velmi kvalitní zboží, nejmodernější technika, široký sortiment nabízených produktů, 24hodinový certifikovaný servis sedm dní v týdnu – to vše vede ke spokojenosti zákazníků.

Další technické informace o těchto i ostatních produktech pro měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů od společnosti Level Instruments je možné získat telefonicky nebo elektronickou poštou.

(Level Instruments, s. r. o.)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz