Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Spolehlivá distribuce energií, signálů a dat v průmyslovém prostředí

Spolehlivá distribuce energií, signálů a dat v průmyslovém prostředí

Od technologických celků v energetice, strojírenství, dopravě apod. jsou důsledně požadovány desítky let bezporuchového provozního života i ve velmi svízelných provozních podmínkách zařízení, typicky se vyznačujících přítomností rázů a vibrací za horka i za mrazu, prašným prostředím, zvýšenou vlhkostí, přítomností agresivních substancí nebo silných elektromagnetických polí a většinou také různými kombinacemi těchto jevů. Totéž platí pro jejich jednotlivé komponenty. Každá vynucená odstávka technologického zařízení je v podstatě větší či menší pokutou za levné řešení.

Základem, na kterém vystavěla své renomé firma Harting, je spolehlivost. Na ní stojí vysoká technická úroveň řešení, schopnost konstruovat speciální zákaznická provedení a rovněž široký sortiment umožňující sestavovat distribuční celky podle konkrétních potřeb.

Rozvod energie

Napájecí kontakty tvoří dlouhou řadu končící hodnotami proudů 200, 350 a 650 A. Obdobně pestrá je nabídka krytů. Přesto se stává, že vznikají originální řešení na zakázku, jako např. při požadavku umístit čtyři kontakty (3F+N) po 350 A/1 500 V do třívodičového krytu typu HPR 24B. Zákazník tím získal plochý konektor vhodný do omezeného prostoru pod podlahou tramvaje namísto běžně používaného dvojnásobného krytu 48B dimenzovaného na 650 A na kontakt při 4 000 V (obr. 1).

Sběr elektřiny vyrobené jednotlivými solárními panely si vyžádal vznik nové výkonové vložky pro jednofázové, resp. dvoupólové rozvody se samostatným vodičem PE. Nejmenší řada v oboru průmyslových konektorů Han 3A tak získala kontakty pro zátěž 40 A/400 V – vložku Han Q 2/0 (obr. 2).

Společný rozvod napájení a signálů

Při připojování motorů se do jediného krytu často slučuje přívod napájení s kontakty ke snímání stavu motoru a k ovládání brzd a dalších funkcí.

Novinkou v této oblasti je kombinovaná vložka Han K 4/4, obsahující čtyři silové (4× 63 A plus kontakt PE) a čtyři pomocné kontakty po 16 A (obr. 3). Silové vodiče – až do průřezu 22 mm2 – se snadno upevňují axiálním šroubem a signálové se zasouvají do pružinových svorek. Nejsou tedy nutné žádné speciální a drahé montážní nástroje. Pečlivou konstrukcí se dosáhlo velké hustoty kontaktů na omezené ploše a vložka se vejde do krytu velikosti Han 10 B. Potřebný kryt lze vždy vybrat z několika řad (standardní, s velkou odolností proti klimatickým vlivům, agresivnímu prostředí či elektromagnetickým polím) a různých provedení.

Různá kombinovaná řešení nabízejí modulární konektory. Jde o řadu umožňující sestavit nejrůznější kombinace až dvanácti různých metalických, optických a pneumatických vložek v jednom společném krytu. Jednou z letošních novinek je modul Han 70 A pro dva silové kontakty 70 A/1 000 V (obr. 4). Jak je již u firmy Harting pravidlem, je nová vložka konstruována tak, aby poskytovala ochranu před dotykem. Konektor lze tedy použít i tam, kde se fáze může dostat na kolík.

Právě k použití v instalacích pro motory nabízí firma Harting kompaktní a montážně jednoduchý kryt Han-Modular® Twin, který nahrazuje dříve používané kruhové konektory. Montuje se s vývody vedenými kolmo na kryt motoru nebo rovnoběžně s ním. Nový Han 70 A je nejvýkonnější z napájecích modulů vhodných do tohoto krytu a datovou část může tvořit např. modul HD s 25 kontakty, modul Dsub nebo modul USB (obr. 5).

Harting uvádí novou řadu produktů pro venkovní použití v oblasti přenosu dat. Jde o optické, metalické anebo hybridní vložky instalované do osvědčených krytů Harting PushPull a Han 3A (obr. 6). Naposled jmenované kryty jsou vhodné pro společný rozvod signálů i napájení pro opakovače a další aktivní komponenty.

Přenos dat a průmyslový Ethernet

Firma Harting intenzivně obohacuje nabídku průmyslových přepínačů do skutečně náročného prostředí, jako jsou prašné nebo vlhké prostory výrobních hal nebo dopravní zařízení. Ethernetové přepínače řady mCon 7000 (řízené, s vysokým stupněm krytí a rozšířeným teplotním rozsahem) budou od podzimu vybaveny novými a obohacenými funkcemi. Řada je dále rozšiřována o modely s externí konfigurační pamětí (obr. 7), což umožňuje rychle a bez problémů měnit, nastavovat a diagnostikovat řízené přepínače během servisních zásahů přímo v provozu.

Robustní přepínače řady mCon 7000, zejména v provedení pro kabely s konektory M12 a v zapojení do kruhu, se používají také v dopravní technice. Přesto vzniká nová řada přizpůsobená speciálně k použití na dráze. Neřízený eCon 4080 i řízený mCon 4080 jsou osmiportové přepínače s krytím IP40 splňující požadavky na univerzální montáž na plochu a na datové zakončení odolné proti vibracím, navržené pro rozšířené teplotní pásmo od –40 do +70 °C (obr. 8). Připravuje se také ve verzi napájené po Ethernetu (PoE) pro oblast videosignálu.

Další zajímavou novou řadu Con 9000 tvoří přepínače určené do 19" skříní a nabízené v neřízeném, řízeném i nastavitelném (přes USB) provedení (obr. 9). Přes jejich čelní panel lze připojit až deset klientů. Další port, umístěný na zadní stěně, může být zapojen ke sběrnici uvnitř 19" skříně. K verzi s konektory M12 přibudou verze s RJ45 včetně gigabitových a optických portů.

Ne vždy je v místě montáže k dispozici spolehlivý rozvod 24 V DC. Pak je vhodné použít speciální zdroje navržené pro decentralizované ethernetové sítě. Firma Harting nabízí pro tento účel zdroje řady pCon 7000 s vysokým krytím IP65/67 do náročného prostředí a pCon 2000, vhodné např. do rozváděčů (obr. 10).

Návrh a výroba kabelových svazků, řešení pro Ethernet

Společnost Harting Česká republika zajišťuje výrobu kabelových svazků, jejich návrh nebo optimalizaci existujícího řešení podle požadavků zákazníka, včetně vypracování technické dokumentace. Kabelová řešení se neomezují na výrobní sortiment Harting.

Obdobnou podporu firma poskytuje v oblasti kabeláže pro Ethernet.

Technická podpora

Přes http://www.harting.com lze otevřít interaktivní katalog Harkis on-line, obsahující nejen úplné katalogové informace, výkresy, ale i prostorové (3D) modely ve formátech IGES, Step a VRML, které lze importovat do většiny systémů typu CAD a zahrnout do vlastních inženýrských řešení a projektů. K dispozici jsou modely od jednotlivých dílů až po kompletní konektorové sestavy. Právě kompletní konektorové sestavy řady Han lze sestavovat díl po dílu přímo na monitoru počítače. Systém Harkis vždy nabídne všechny varianty pro následující krok, např. všechny typy krytu pro již vybranou vložku. Konstruktér tak má jistotu, že volí ze všech možných kombinací, že díly k sobě opravdu sedí a že jsou ve výrobním programu.

Na stejné adrese jsou jako soubory ve formátu PDF ke stažení také aktuální katalogy.

Ing. Tomáš Ledvina, Harting s. r. o.

Obr. 1. Na zakázku navržený plochý konektor 4 × 350 A/1 500 V
Obr. 2. Vložka Han® Q 2/0 v pouzdru Han® 3A – malý konektor pro velké proudy (40 A/400 V)
Obr. 3. Han® K 4/4 – prostorově úsporný konektor pro proud 63 A s pomocnými kontakty
Obr. 4. Modul Han® 70 A
Obr. 5. Příklady kombinací napájecích a signálových modulů v krytu Han-Modular® Twin
Obr. 6. Modulární konektory pro venkovní použití v oblasti přenosu dat
Obr. 7. Ethernetový přepínač s externí pamětí
Obr. 8. Ethernetový přepínač eCon 4080 pro drážní techniku
Obr. 9. Ethernetové přepínače k použití v 19" skříních
Obr. 10. Zdroje 24 V DC pro decentralizované ethernetové sítě

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde