Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Společnosti General Electric a Google prosazují robustní a inteligentní přenosové sítě

Pro to, aby byly obnovitelné zdroje energie skutečně užitečné a efektivní, musí být zapojeny do robustní a inteligentní přenosové soustavy (smart grid), využívající vyspělý dohled nad výrobou i spotřebou, predikční modely z oblasti umělé inteligence a spolehlivý monitoring zatížení, poruch a výpadků částí přenosové soustavy. Taková přenosová soustava umožní využít nejen velké zdroje, ale i přebytky energie od soukromníků a firem, které mají vlastní malé zdroje obnovitelné energie, např. od farmářů vyrábějících energii z biomasy nebo od majitelů malých vodních, větrných či solárních elektráren. Výhody této přenosové soustavy nejsou jen technické, ale i ekonomické, protože soustava podporuje využití vyspělých cenových modelů, umožňujících zákazníkům chovat se ekonomicky výhodně a současně i ohleduplně k životnímu prostředí.
 
Taková vyspělá přenosová soustava ovšem vyžaduje těsné provázání energetických a informačních technologií. To je jeden z důvodů spolupráce firmy Google, působící v oblasti internetových služeb a známé především svým populárním vyhledávačem nebo souborem map, a průmyslového gigantu General Electric, který se věnuje mimo jiné právě energetice, včetně obnovitelných zdrojů. Obě firmy si daly za úkol nejen spolupracovat na vývoji vyspělých přenosových sítí, ale prosazovat v USA také zákony, které by budování a provoz vyspělé přenosové soustavy umožňovaly a podporovaly. Jsou si totiž vědomy, že právě nedostatečná přenosová síť je hlavním limitujícím faktorem využití obnovitelných zdrojů. Ostatně nedávné události v evropské rozvodné síti ukázaly, že to zdaleka není problém jen Severní Ameriky.
(Bk)