Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Společnosti GE a Fanuc ruší společný podnik

Společnosti General Electric (GE) a Fanuc oznámily, že se dohodly na ukončení činnosti svého společného podniku GE Fanuc Automation Corporation. Společný podnik vznikl v roce 1986, aby umožnil oběma společnostem dosáhnout celosvětové působnosti a spolupracovat v oborech programovatelných automatů a techniky CNC. Zprvu se zaměřil na automatizační techniku pro nespojité výroby a na dodávky systémů CNC na americký kontinent. Postupem doby podnik rozšířil své aktivity do odvětví se spojitou a hybridní výrobou a do oblastí vestavných systémů a podnikového softwaru. Mezitím nastaly na trhu i v celkovém ekonomickém klimatu především v některých odvětvích s nespojitou výrobou významné změny. Obě společnosti se po jejich zvážení rozhodly činnosti společného podniku přátelsky ukončit a dále se věnovat každá samostatně svým hlavním oborům podnikání. Společnost GE předpokládá, že transakce bude ukončena do konce roku. Její část společného podniku bude dále pokračovat pod označením GE Intelligent Platforms s celosvětovou působností v oborech řídicí techniky, vestavných systémů, softwaru a služeb. Společnost Fanuc bude dále celosvětově podnikat v oboru CNC. Podle společnosti GE společný podnik splnil svůj účel a byl jedním z nejdéle trvajících a nejúspěšnějších podniků svého druhu v její historii.
[ARC Advisory Group, 21. srpna 2009.]

(sk)