Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Společnost ZAT zprovoznila tři řídicí systémy parních turbín

Příbramská společnost ZAT zprovoznila v jednom měsíci tři turbíny, v Biocelu Pas­kov, elektrárně Opatovice a v německém Stendalu, v celkové hodnotě 25 milionů ko­run. Na obnově elektrárny Opatovice, která je jednou z největších tepelných elektráren v ČR, spolupracuje ZAT dlouhodobě. Tech­nici této firmy nechyběli ani při rekonstruk­ci stávající turbíny, kterou od října řídí sys­tém SandRA Z200 nejnovější generace, na­vazující na světově uznávanou značku ZAT Primis. Při generální opravě turbíny společ­nost ZAT rekonstruovala řídicí a ochranný systém turbíny, včetně její hydraulické části (okruhy regulačních olejů).

 
Modernizovaná turbína pomůže v rozvo­ji přednímu českému výrobci viskózové bu­ničiny Biocel Paskov. Energetické centrum Biocel Paskov provozuje dvě parní turbíny s nominálním výkonem 2× 20 MW od vý­robce SGP Rakousko. V minulosti zde tech­nici ZAT vyměnili a následně upravili řídi­cí systém, před šesti lety dodali řídicí sys­tém Simatic S7-400 od společnosti Siemens. V letošním roce Biocel Paskov přistoupil k výměně technologické části parní turbí­ny od společnosti Siemens Brno se změnou ovládání turbíny a zásadní změnou ovládá­ní nového rychlozávěrného okruhu. Úpravou řídicích a regulačních obvodů byla pověřena opět společnost ZAT.
 
ZAT dlouhodobě spolupracuje s před­ním výrobcem turbín – plzeňskou společ­ností Doosan Škoda Power. Po projektech v Itálii, Bosně, Česku, Rumunsku a Maďar­sku zprovoznil ZAT letos v říjnu další řídicí systém, tentokrát na nové parní turbíně Do­osan Škoda Power v německém Stendalu. Byl zde použit řídicí systém na platformě Simatic PCS 7 a projekt zahrnoval i dodáv­ky řídicího a ochranného systému turbíny Simatic S7-400 a kompletní zařízení pří­strojového vybavení a kabeláže. Součástí projektu byl komunikační systém na nad­řazený blokový DCS společnosti Metso.

(ev)