Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Společnost ZAT vyvinula řídicí systém pro speciální úlohy

Firma ZAT využívá své znalosti a zkušenosti, které získala v oblasti jaderné energetiky, kde jsou uplatňovány maximální požadavky na bezpečnost a spolehlivost, i v řídicích systémech pro klasickou energetiku a průmysl. Kromě standardních systémů pro průmyslovou automatizaci také vyvíjí a vyrábí řídicí systémy podle konkrétních požadavků zákazníka. Jedním z produktů vývojového centra firmy ZAT jsou řídicí stanice Z210, u nichž mohou zákazníci rovněž nově využít desetiletou záruku.

 

Řídicí systém „šitý na míru“

Řídicí stanice SandRA Z210 (obr. 1) je určena pro úlohy s malým počtem vstupů a výstupů, jako jsou např. telemetrické stanice (např. pro měření spotřeby plynu a vody nebo sledování kvality ovzduší), malé řídicí systémy (např. čerpací stanice vody), řídicí stanice pro topologicky rozsáhlé soustavy (např. produktovody), lokální stanice pro jednotlivé technologické části průmyslových provozů, datové koncentrátory a komunikační mosty (bridge). V oblasti plynárenství jsou řídicí stanice Z210 vhodné především pro řízení regulačních a předávacích stanic či zásobníků plynu. Řídicí systémy ZAT jsou využívány i při řízení výměníkových stanic, malých vodních elektráren, čističek odpadních vod i při monitorování a řízení produktovodů.
 
Řídicí stanice SandRA Z210 je kompaktní provedení výkonného systému SandRA Z200. Je určena k montáži na lištu DIN. Vybavena je procesorem Freescale Power QUICC II MPC8270 a operačním systémem Linux. Má rozsáhlé komunikační schopnosti (tři rozhraní Fast Ethernet 100BASE-Tx, tři sériová rozhraní, rozhraní USB).
 
Od uvedení na trh v roce 2013 byla instalována např. v telemetrických a předávacích stanicích společnosti Net4Gas i v regulačních stanicích plynu v teplárně v Plané nad Lužnicí. Další stanice bude využívat Správa železniční dopravní cesty v komunikačním koncentrátoru a PLC ve svých technologických soustavách.
 

SandRA: bezpečná a spolehlivá

Provozní řídicí stanice SandRA Z200 a Z210 patří do skupiny už čtvrté vývojové generace řídicího systému SandRA z dílny vývojářů ZAT. Název je složen z počátečních písmen sloganu Safe and Reliable Automation, tedy bezpečná a spolehlivá automatizace. Řídicí stanice SandRA navazují na předchozí typové řady stanic ZAT-Primis 2000 a ZAT-DV a splňují požadavky nové éry řídicích stanic pro platformu ZAT Plant Suite. Při jejich vývoji inženýři ZAT uplatnili a zúročili mnohaleté zkušenosti nejen z vývoje, ale především ze zavádění a provozu řídicích systémů. Svým výkonem, komfortem, podporou, servisem či garancí dlouhých fází životního cyklu nabízejí schopnosti „velkých“ systémů DCS za ceny
malých PLC.
 

Nově s desetiletou zárukou

Od uvedení na trh v roce 2011 byl řídicí systém SandRA instalován jak v jaderných elektrárnách v České republice a na Slovensku, tak v klasických elektrárnách, teplárnách i jiných technologických provozech v Česku, na Slovensku, v Egyptě, na Kubě a v dalších zemích. Řídicí systém SandRA se osvědčil do té míry, že se ZAT rozhodl poskytovat na něj zákazníkům desetiletou záruku. Prodloužení standardní záruky u hardwaru stanic SandRA Z200 a Z210 ze dvou na deset let společnost oznámila letos v říjnu. Při dodávkách do jaderné energetiky firma standardně poskytuje zákazníkům dvacetiletou technickou podporu a servis.
 
Řídicí systém SandRA je výsledkem technického rozvoje, do něhož firma ročně investuje 1,5 milionu eur. ZAT má vlastní oddělení vývoje, konstrukce, výroby, instalací i servisu řídicích systémů a jejich komponent. Na vývoji řídicích systémů firma spolupracuje s technickými vysokými školami (ZČU v Plzni, ČVUT v Praze, TU Liberec) a s výzkumným ústavem ÚJV Řež. Odborníci ZAT se také podílejí na výzkumném projektu Centra pokročilých jaderných technologií CANUT. ZAT může díky vlastnímu výzkumu, vývoji a výrobě nabídnout i splnění speciálních požadavků, např. dopracování nestandardních komunikačních protokolů, napojení nestandardních snímačů nebo realizaci speciálních výpočetních funkcí.
 

Dodavatel moderní techniky

Společnost ZAT je dodavatelem systémů automatizace v oblastech energetiky, těžby nerostů, dopravy a průmyslu. Dodává vlastní i cizí řídicí systémy pro náročné technologie s dlouhým životním cyklem a velkými požadavky na spolehlivost a bezpečnost.
 
Silnou stránkou firmy jsou návrhy a realizace řídicích systémů pro různé stupně bezpečnosti. První generace vlastního, tehdy reléového řídicího systému přišla na svět už v roce 1965. ZAT je nyní jednou ze čtyř firem v Evropské unii, které vyvíjejí, vyrábějí, projektují a dodávají vlastní řídicí systémy do jaderných elektráren. ZAT dodává systémy převážně do jaderných elektráren s reaktory VVER. V dřívějším Československu se ZAT podílel na výstavbě všech jaderných elektráren a v současné době realizuje tyto zakázky i v zahraničí, např. na Slovensku, ve Francii či na Ukrajině.
 
Pro nejaderné odvětví energetiky ZAT nabízí a dodává řídicí systémy energetických výrobních bloků i pomocných provozů na platformě DCS. U těchto zakázek používá převážně vlastní řídicí systém SandRA, ale i systémy dalších renomovaných výrobců. Produkty a služby společnosti nalezly uplatnění v rozličných oborech takřka po celém světě. Zakázky průmyslové automatizace firma realizuje již od 70. let minulého století např. ve Švédsku, Finsku, Pákistánu, Íránu, Iráku, Rumunsku, Alžírsku, Sýrii, Argentině a na Kubě.
(ZAT) 
Obr. 1. Řídicí stanice SandRA Z210
Obr. 2. Redundantní řídicí jednotka regulační stanice zemního plynu
Obr. 3. Technologická část regulační stanice zemního plynu
Obr. 4. Vstupní objekt předávací stanice