Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Společnost ZAT přišla s řešením pro zkvalitnění staveb dálkové diagnostiky na železnici

V posledních dvou letech hledala firma ZAT způsob, jak usnadnit, zrychlit a zkvalitnit realizaci staveb dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). „Jako dodavatel řídicích systémů se řadíme až na konec stavby. Tím jsme často nuceni eliminovat rizika, která souvisejí s termínem dokončení stavby, ačkoliv za ně nejsme odpovědní,“ říká Václav Janoch, ředitel divize Smart Systémy společnosti ZAT.

Hlavním problémem při realizaci projektu je nutnost pružně reagovat na připravenost navazujících nebo implementovaných technologických systémů. Proto společnost ZAT vyvinula vlastní systém, který umožňje zrychlit reakce při zpracování připomínek nebo podkladů od navazujících systémů a eliminovat tím riziko chyby člověka. „Virtualizovali jsme integrační servery všech oblastních ředitelství Správy železniční dopravní cesty, abychom mohli testovat aplikace dálkové diagnostiky technologických systémů v téměř reálných podmínkách před dodavatelskými zkouškami a následnou implementací na integrační servery v provozu SŽDC,“ upřesňuje Jan Šlais, vedoucí obchodní skupiny divize Smart Systémy společnosti ZAT.

ZAT tak pomáhá minimalizovat riziko ohrožení plánovaného termínu dokončení stavby, což je pro zákazníka a provoz železnice to nejpodstatnější. „V letošním roce připravujeme další etapu zkvalitnění služeb až do úrovně, kdy systém DDTS nebude muset čekat na připravenost navazujících technologických systémů železniční dopravní cesty a bude jej možné ověřit zcela samostatně,“ doplňuje Šlais. Podle něj je použití tohoto řešení významnou inovací pro zkvalitnění staveb DDTS. ZAT přešel na verzování aplikací pomocí systému Git, který zajišťuje přehled a správu jednotlivých verzí mezi projektanty a manažery projektů. Jeho nadstavba přinesla nástroj na oznamování chyb v projektech a návrh možností jejich řešení. Pro rychlejší a kvalitnější reakci využívá ZAT centrální databázi Pertinax DB, která je zdrojem dat projektu DDTS (obr. 1). Ta se využívá pro naplnění softwaru v úrovni integračního koncentrátoru (InK) Pertinax i pro monitorovací systém Reliance v úrovni integračního serveru (InS). To usnadňuje odhalení a opravy chyb. Jakékoliv změny v databázi se přenášejí do databází Pertinax i Reliance. V nich je také možné automatické generování alarmů a proměnných alarmního stromu využívaných v systému Reliance. Následně bude možné využívat tento zdroj dat např. k tvorbě zkušebních tabulek nebo dat pro SQL databáze Reliance, čímž se celkově zefektivní práce. 

ZAT v železniční dopravě

Společnost ZAT je dlouhodobým dodavatelem řídicích systémů pro České dráhy. Do oblasti správy železniční soustavy dodává tři hlavní produkty: dispečerskou řídicí techniku, dálkovou diagnostiku technologických systémů a centrální elektrodispečinky. „S našimi systémy se setkáte na několika úrovních. Zajišťujeme sběr dat od procesní úrovně přes lokální vizualizaci až po centrální krajské dispečinky,“ upřesňuje Václav Janoch. První projekt dispečerské techniky pro řízení trakčního napájení realizoval ZAT v Plzeňském kraji v roce 1994. V současnosti jeho řídicí systémy pracují v polovině krajů České republiky. 

Řídicí systémy

Česká společnost ZAT v projektech používá vlastní řídicí systém čtvrté generace SandRA (Safe and Reliable Automation). Jde o moderní řídicí systém třídy DCS (Distributed Control System) navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující velkou spolehlivost a dlouhou dobu života řídicího systému. Systém je modulární, pracuje zcela autonomně v reálném čase a komunikuje prostřednictvím standardizovaných komunikačních rozhraní. V projektech pro dráhy firma implementuje především kompaktní stanice Z210, které umožňují propojit různorodá zařízení a přenášet data v geograficky rozlehlých sítích. 

Dynamický vývoj na trhu

Produktem s největším nárůstem objemu dodávek pro České dráhy je DDTS. Diagnostikované systémy prodělávají každoročně značný vývoj a s tím souvisejí i požadavky koncového zákazníka. Na ně ZAT reaguje bez prodlevy, a proto klade velký důraz na vývoj a implementaci nových řešení. „V současnosti již máme otestované zprávy SNMP trap, které nám umožňují rozšířit poskytované stavové informace získávané z kamerového systému. V budoucnu bude tento způsob vyčítání dat uplatněn i v jiných technických systémech,“ popisuje Milan Hucl, vedoucí odborné skupiny Doprava. ZAT v nedávné době zprovoznil komunikaci mezi vlastním řídicím systémem a serverem SNMP Gateway, čímž docílil diagnostiky aktivních přenosových prvků v technologické datové síti SŽDC, která zajišťuje konektivitu s integrovanými technologickými systémy železniční dopravní cesty. Tím vývoj ale zdaleka nekončí a již nyní byl zahájen testovací provoz přenosu dat pomocí internetu věcí. IoT se bude implementovat v těžko dostupných lokalitách, kde není zavedena datová síť. Nespornou výhodou tohoto systému je ekonomická stránka věci. Příkladem mohou být přejezdové domky, kde náklady na IoT budou činit zlomek oproti klasickému řešení. 

(ZAT, a. s.)

Obr. 1. Záznamy v databázi Pertinax DB

Obr. 2. Při modernizaci železniční stanice Česká Lípa integrovala firma ZAT informace z provozu klimatizačních jednotek ve vybraných technologických místnostech a informace z provozu výtahů na nástupištích, které systém DDTS zpracovává a vyhodnocuje