Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Společnost ZAT koupila českou firmu Definity Systems, zaměřenou na IT

Společnost ZAT, český výrobce řídicích systémů pro energetiku a průmysl, posiluje své kompetence v oblasti informačních systémů. K 1. lednu tohoto roku začlenila do své struktury dceřinou firmu Definity Systems.

„Tímto krokem reagujeme na vývoj trhu směrem k průmyslu 4.0 a na požadavky našich zákazníků. Od rozšíření společnosti očekáváme zvýšení konkurenceschopnosti a příležitostí získávat zakázky v nových oborech,“ vysvětlil Ivo Tichý, člen představenstva ZAT, a. s.

Společnost Definity Systems působí na trhu IT dvacet let. Zaměřuje se na vývoj softwaru na zakázku i na tvorbu nezávislých nadstaveb podnikových systémů. Tyto nadstavby poskytují informace i funkce pro analýzu, rozvoj a řízení firmy. Definity Systems vyvíjí také projekty IoT. „To jsou kompetence, které jsme při hledání vhodného partnera pro akvizici požadovali. Jedním ze strategických cílů ZAT je rozvíjet a posilovat softwarové služby spojené se zpracováním a prezentací dat na moderních platformách. A kompetence společnosti Definity Systems naše požadavky splňují,“ upřesnila Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT. Jde např. o procesní vizualizace, uživatelská rozhraní, vývoj smart systémů a práce s velkými objemy dat, big data.

Podle Vladislavy Česákové jde o synergické spojení. Díky vstupu společnosti Definity Systems do akciové společnosti ZAT mohou její zákazníci, partneři i zaměstnanci očekávat zázemí silné firmy, posílení pozice na trhu i získání nového know-how pro své současné i nové zakázky.

„V první polovině letošního roku se zaměříme na začlenění části vývojového týmu Definity Systems do projektů vývoje IoT pro řídicí systémy ZAT. Jde především o rozvoj technických prostředků a nadstavbové práce s daty na systémech SandRA Synergy či nové platformě SimONet. Stávající projekty pro významné klienty Definity Systems budou i nadále pokračovat beze změn a zůstávají součástí firmy. I nadále na nich budou týmy dlouhodobě pracovat,“ upřesnil Ivo Tichý.

ZAT akvizicí posílí asi o 30 pracovníků, převážně programátorů, na celkových 350 zaměstnanců. Ze začlenění Definity Systems jako dceřiné firmy ZAT budou těžit zákazníci, partneři i zaměstnanci obou společností. Klienti ZAT mohou od významného posílení vývojového týmu očekávat rozšíření produktů v oblasti IoT a nadstaveb řídicího systému SandRA (Safe and Reliable Automation) o pokročilé zpracování dat a jejich využití pro manažerské řízení jednotlivých technologických zařízení i rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku.

(ZAT)