Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Společnost VF používá EPLAN ke zjednodušení a zrychlení projektování elektrozařízení

Společnost VF, a. s., z Černé Hory u Brna, je dodavatel komplexních systémů radiační kontroly a ochrany a svým zákazníkům nabízí realizaci zakázek tzv. na klíč – od zpracování studií a projektové dokumentace přes vývoj a dodávku zařízení, implementaci softwaru a instalaci až po kompletní zkoušky systému před uvedením do provozu. S výrobky společnosti VF je možné se potkat nejen v jaderných elektrárnách, ale i v nemocnicích či na letištích – všude tam, kde se pracuje se zdroji ionizujícího záření (obr. 1, obr. 2, obr. 3). Společnost VF je již dlouho jednoznačným lídrem na českém trhu a čím dál více se prosazuje na světových trzích.

 

Společnost VF používá software společnosti Eplan, protože její specialitou je vývoj a výroba jednoúčelových zařízení, která nejsou zcela identická, ale často mají stejný základ a liší se v dílčích úpravách podle požadavků konkrétního zákazníka. Práce s takovými zakázkami je právě silná stránka softwaru společnosti Eplan.

 

Automatizace a standardizace vedou k urychlení projektování

Eplan zjednodušil a urychlil projektování a automatizoval projektové činnosti, zejména u opakujících se částí návrhu jednoúčelových zařízení.

 

Další výhodou softwaru Eplan je uložení dat projektu v databázovém formátu. Díky tomu projektant nemusí pracně vyhledávat dílčí informace (např. jaké má proudový jistič objednací číslo či od jakého výrobce pochází). Opakující se části projektu se nemusí detailně kreslit ani popisovat. Odpovídající dokumentace včetně výrobní je systémem Eplan vygenerována a vytvořena automaticky, čímž se ušetří značné množství času, který by jinak bylo třeba této „neproduktivní“ činnosti věnovat.

 

Podstatnou výhodou zavedení systému Eplan bylo i jeho napojení na systémy CAD a ERP, který společnost VF používá.

 

Podpora firmy Eplan funguje spolehlivě

Při zavádění systému Eplan prošli všichni vývojáři základním týdenním školením, kde se opravdu naučili základy od A do Z, a i ti, kteří neměli žádnou zkušenost s podobnými programy, si dokázali práci v systému Eplan velmi rychle osvojit. Zároveň jim pomohla pružně a profesionálně fungující podpora.

 

Další krok – řízení životního cyklu kusovníku mechatronického systému

Do budoucna společnost VF plánuje zavést změnové řízení formou „procesních workflow“, které se chystá opět řešit komplexně v rámci všech návrhových systémů. Od firmy Eplan očekává, že s ní bude i nadále sdílet její vizi kompletní databázové tvorby a správy kusovníku mechatronické sestavy, hlavně v oblasti rozvoje integračního rozhraní Eplan na systém CAD PDM.

(EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)

 

Obr. 1. Zařízení pro měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech

Obr. 2. Monitory kontaminace rukou a nohou radionuklidy emitujícími ionizující záření

Obr. 3. Průhled do horké komory určené pro práci s uzavřenými radionuklidovými zářiči