Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Společnost Unicorn Systems získala další certifikáty ISO

Společnost Unicorn Systems získala certifikát ISO 20000 na management IT služeb a ISO 27001 na systém managementu bezpečnosti informací. Oba certifikáty byly uděleny certifikační společností TÜV Süd. Norma ISO 20000 se zaměřuje na kvalitu dodávky IT služeb a její trvalé zlepšování. Vychází z veřejně dostupného rámce ITIL (Information Technology Infrastructure Library), jenž popisuje nejlepší praktiky v dodávce IT služeb. Kromě zákazníků společností, které ISO 20000 zavedou, těží z normy i samy firmy.
 
Smyslem normy ISO 27001 je nastavit a průběžně monitorovat komplexní pravidla bezpečnosti informací a aplikovat tyto zásady v rámci celé společnosti. Předpokladem získání certifikátu je uplatnění systému managementu bezpečnosti informací.
Fungování a správné používání zásad je ověřováno každoročně při obnově certifikátu, a to nezávislou externí auditorskou autoritou.

(ed)