Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Společnost Turck na veletrhu Amper 2007

Společnost Turck na veletrhu Amper 2007

Veletrhu Amper 2007 se svou expozicí v hale 3 zúčastní i společnost Turck, s. r. o., která se řadí mezi přední dodavatele komponent a systémů pro automatizaci v průmyslu a nabízí v ČR řešení pro široké spektrum automatizačních úloh.

Nabídka jejích produktů zahrnuje senzorovou techniku – snímače tlaku a teploty, optické senzory, techniku RFID atd., komunikační rozhraní a mnoho aktivních i pasivních modulů pro sběrnicové systémy Profibus, AS-Interface, Foundation Fieldbus, DeviceNet atd. a také rozsáhlý soubor prostředků spojovací techniky.

Systémy RFID

Mezi nové úspěšné produkty firmy Turck patří systémy RFID dodávané pod obchodním označením BLident. Převratný systém, optimalizovaný z hlediska současných potřeb v průmyslu, umožňuje sledovat označený polotovar či výrobek během celého výrobního procesu, a to zejména v automobilovém průmyslu, klasickém strojírenství, v hutní výrobě, logistice, farmacii, chemii, petrochemii, při transportu materiálu a dílů apod.

Systém BLident lze bez problémů začlenit do již existujících zařízení distribuované automatizace (jednotky s krytím IP67) i umístěných v rozváděči (IP20). K dispozici jsou rozhraní Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet/IP, Profinet IO a Modbus TCP. Systém má dosah 15 až 200 mm. Zapisovací a čtecí hlavy v závitových, kvádrových a kruhových pouzdrech různých provedení lze libovolně kombinovat.

Odolný sběrnicový I/O systém BL67

Další novinkou je sběrnicový systém vzdálených I/O modulů BL67 (obr. 1). Jde o modulární sběrnicový systém se stupněm krytí IP67, který je díky komunikační bráně BL67-GW-EN-PN s přenosovou rychlostí 10/100 Mb/s a automatickou detekcí podporován v sítích Profinet. Adresaci lze provést v rámci konfigurování hardwaru v systému Profinet IO, otočným přepínačem, protokoly BootP a DHCP nebo prostřednictvím softwaru I/O Assistant.

Obr. 1.

Obr. 1. Sběrnicový I/O systém BL67

Součástí systému BL67 je i integrovaný webový server, poskytující stavové či diagnostické informace, a to od úrovně jednotlivých I/O kanálů. Volně dostupný firemní software I/O Assistant je dále určen také k usnadnění návrhu a projektování systému, k parametrizaci jeho modulů, uvedení stanic do provozu a nastavení systému včetně kontroly jeho zapojení i v nepřítomnosti PLC.

Možnost montáže systému přímo na stroj či zařízení bez potřeby dalších ochran vede k minimalizaci nákladů.

Excom – redundantní I/O systém do prostředí s nebezpečím výbuchu

Zařízením schopným přímého použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, a to v zóně 1, ve standardu Profibus-DP Ex-i je systém Excom® (obr. 2). Umožňuje jednoduše na několika místech řízené soustavy koncentrovat signály podle standardu NAMUR nebo analogové proudové signály a ty pak jediným kabelem po sběrnici přenést do řídicího systému. Odpadají tak Ex bariéry, nákladná kabeláž, rozváděče, kabelové žlaby, prostupy atd.

Obr. 2.

Obr. 2. Systém Excom pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Unikátní vlastností systému je schopnost redundantního provozu a rovněž možnost výměny komponent za chodu systému, zajišťující velkou spolehlivost aplikace.

Hlídače průtoku a proudění

Snímače pro hlídání průtoku plynů a kapalin od firmy Turck pracují na kalorimetrickém principu. Vyhodnocují okamžitý objemový průtok a lze je použít při různých úlohách v mnoha odvětvích průmyslu, jako např. ke sledování stavu hydraulických systémů a chladicích a mazacích okruhů, k ochraně čerpadel před během „nasucho“, ke kontrole chodu ventilátorů apod.

Inteligentní snímače tlaku série PS400/500

Z oblasti senzorové techniky bude představena nová řada inteligentních snímačů tlaku, jejímž typickým představitelem je typ PS010R-606-LIUP8X-H1141/D801 s analogovým a volitelným dvouhodnotovým výstupem k měření tlaku médií o teplotě –25 až +180 °C. Snímače řady PS400/500 vynikají velkou přesností, snadnou instalací a obsluhou a robustním provedením dostatečně odolným i v náročných provozních podmínkách. Jsou všestranně použitelné k měření tlaku kapalin i plynů.

Inteligentní senzory teploty řady TS400/500

Velkou přesnost a spolehlivost v měřicím rozsahu –50 až +500 °C zaručují senzory nové řady TS400/500. Vyznačují se robustním provedením se stupněm krytí IP67 a vysokou odolností proti elektromagnetickému rušení. Čtyřmístný sedmisegmentový displej je určen k zobrazení naměřené hodnoty a k programování senzoru, včetně specifikace digitálních a analogových výstupů, i k ovládání mnoha speciálních funkcí (např. nastavení prodlevy, rotace displeje, ukládání krajních naměřených hodnot do paměti). Snímače se uplatní v převážné většině průmyslových aplikací.

Optické a bezpečnostní systémy Banner

Společnost Turck, s. r. o., dále nabízí standardní optické systémy a senzory a produkty pro zajištění bezpečného chodu strojů a zařízení od amerického výrobce Banner Engineering Corp. Na veletrhu Amper 2007 bude mj. prezentována světelná záclona typu EZ-Screen značky Banner, což je redundantní systém s automatickou kontrolou činnosti, určený k použití tam, kde je třeba zajistit systému kategorii bezpečnosti 4 podle EN 954-1.

Expozice společnosti Turck, s. r. o.

Veškeré informace o zde uvedených a dalších produktech automatizační techniky nabízených společností Turck, s. r. o., bude možné získat na veletrhu Amper 2007 v expozici společnosti v hale 3, sektor B, stánek č. 7.

Ing. Jan David, Turck, s. r. o.

Turck s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766
fax: 495 518 767
gsm: 724 260 950
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz