Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Společnost Top Instruments dodává snímače pro techniku budov

Článek představuje nabídku snímačů společnosti Top Instruments určených zejména pro vzduchotechniku, topenářství a měření kvality prostředí v budovách.

 

Snímače tlaku od firmy Huba Control

Společnost Top Instruments dodává snímače švýcarské firmy Huba Control, jednoho z největších evropských výrobců snímačů tlaku. Příznivé ceny při zachování vysoké kvality a spolehlivosti umožňují použít snímače i tam, kde se dosud o spojitém měření tlaku ani neuvažovalo. Standardně používaná keramická membrána má velkou chemickou odolnost. Snímače se používají nejen v topenářství a vzduchotechnice, ale i v průmyslu. K dispozici je i provedení pro měření tlaku stlačeného kyslíku.
 

Snímač tlaku, typ 528

Keramickou membránou vybavený snímač 528 (obr. 1 vlevo nahoře) je vyráběn s rozsahy od –100 až 0 kPa do 0 až 6 MPa a měří s přesností ±0,3 % z rozsahu. Snímač je dodáván s různými variantami mechanického připojení. Je vhodný pro celé spektrum měření v průmyslu a při své ceně má nebývalou kvalitu.
 

Snímač rozdílu tlaků, typ 699

Snímač rozdílu tlaků 699 (obr. 1 vpravo nahoře) používá unikátní princip měření založený na snímání ohybu keramického plátku, na který působí poměrně velká membrána. Má širokou škálu možností zákaznického nastavení. Výhodou je nastavování rozsahu snímače v krocích i plynule a unikátní možnost nastavit bipolární rozsahy. Znamená to, že ten samý snímač lze použít pro rozsah 0 až 500 Pa, ale třeba i pro –10 až 90 Pa. Samozřejmostí je volba napěťového a proudového výstupního signálu i jeho tlumení. Výstup může mít odmocninovou charakteristiku pro použití při snímání průtoku clonovým průtokoměrem. Jde o univerzální přístroj s širokými možnostmi za dobrou cenu.
 

Diferenční tlakový spínač, typ 604

Vzduchotechnický diferenční tlakový spínač – manostat typu 604 (obr. 1 vlevo dole), má spínací bod nastavitelný od 20 Pa do 5 kPa. Umožňuje tedy snímat zanesení filtrů i při malých rychlostech proudění používaných v současných „tichých“ vzduchotechnických soustavách. Tento manostat lze dodat i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu podle ATEX II 2G Eex ia IIC T6.
 

Tlakový spínač, typ 625

Tlakový spínač 625 (obr. 1 vpravo dole) má nastavitelný spínací bod přetlaku od 200 Pa do 600 kPa a podtlaku od –400 Pa do –90 kPa. Je používán pro kontrolu podtlaku a přetlaku tekutin a plynů v průmyslových zařízeních a v automatizaci. Vyniká jemným nastavením spínacího bodu s velkou dlouhodobou a teplotní stabilitou.
 

Snímače vlhkosti, teploty, rychlosti proudění a koncentrace CO2 od rakouské firmy E+E Elektronik

Firma E+E Elektronik je významný světový výrobce snímačů relativní vlhkosti a rychlosti proudění. Její snímače jsou montovány do až 80 % automobilů vyrobených v Evropě. Díky tomu má firma nejen bohaté zkušenosti, ale i dostatek prostředků pro vývoj a výrobu snímačů pro klasickou automatizaci.
 

Snímač velmi malé rychlosti proudění vzduchu pro vzduchotechniku EE660

Snímač EE660 (obr. 2) je určen pro velmi malé rychlosti proudění, do 2 m/s, a velmi přesná měření, již od rychlosti 0,15 m/s. Využívá termometrický princip měření a tenkovrstvý senzor. To zaručuje dobrou přesnost i při malých rychlostech proudění. Snímač má napěťový nebo proudový výstup. Malá závislost přesnosti měření na úhlu sondy s osou potrubí znamená snadnou a nenákladnou montáž. Snímač lze vybavit displejem či dodat v odděleném provedení s měřicí sondou a převodníkem propojenými kabelem. Snímanou rychlost je možné kalibrovat pomocí doplňkové konfigurační sady.
 

Snímač rychlosti proudění vzduchu pro vzduchotechniku EE650

Snímač EE650 je, kromě absence displeje, výbavou shodný se snímačem EE660, avšak je určen pro vzduch proudící rychlostí do 20 m/s. Je opatřen senzorem VTQ, kombinujícím tenkovrstvý vyhřívaný film s lisovanými přenosovými prvky (obr. 3).
 

Snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu pro vzduchotechniku EE150

Snímač EE150 je odolný proti znečištění a kondenzaci. Má vynikající dlouhodobou stabilitu s přesností měření ±3 % pro relativní vlhkost, a to vše při nízké ceně. Vybaven je proudovým, napěťovým nebo digitálním výstupem Modbus RTU (RS-485). Teplotu lze vyvést i pasivně. Doplňkovou konfigurační sadou je možné nastavovat rozsah výstupu nebo snímač kalibrovat. Měření koncentrace CO2 Snímače koncentrace CO2 pracují na principu nedisperzní infračervené spektroskopie NDIR (Non-Dispersive Infra-Red).
 
Snímač koncentrace CO2, relativní vlhkosti a teploty EE800 (obr. 4 vlevo) elegantního designu s volitelným displejem měří koncentraci CO2 o rozsahu do 2 000 nebo 5 000 ppm. Je vybaven autokalibrační funkcí pro zaručení dlouhodobé přesnosti. Snímač má napěťový či proudový výstup, digitální výstup Modbus a BACnet nebo přepínací kontakt s nastavením prahu
a hystereze.
 
Snímač EE850 (obr. 4 vpravo) je velmi přesný snímač koncentrace CO2 a teploty určený pro montáž do vzduchotechnického potrubí. Vybaven je dvěma proudovými či napěťovými výstupy. Rozsah měření koncentrace CO2 je od 0 do 2 000, 5 000 nebo 10 000 ppm. Teplotu lze vyvést i pasivně. Znečištění vzduchu má zanedbatelný vliv na přesnost. Volitelně je k dispozici konfigurační sada.
 

Závěr

Společnost Top Instruments nabízí snímače tlaku, teploty a vlhkosti nejen pro obory vzduchotechnických zařízení a technických zařízení budov, ale i pro celé spektrum měření těchto veličin v průmyslu. Nabízí snímače nejen pro náročné úlohy v těžkých provozech, ale i přístroje s velmi příznivým poměrem ceny k výkonu pro výrobce koncových zařízení.
Obr. 1. Snímače tlaku Huba Control
Obr. 2. Snímač rychlosti proudění vzduchu E+E Elektronik EE660
Obr. 3. Nový senzor proudění vzduchu VTQ na termometrickém principu a s velkou odolností proti poškození a znečištění
Obr. 4. Snímače koncentrace CO2 v nástěnném provedení a pro montáž do vzduchotechnického potrubí