Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Společnost Tetra Pak předvedla na veletrhu Hannover Messe potravinářskou továrnu budoucnosti

Stroje, které komunikují nejen s řídicím systémem, ale také mezi sebou, automaticky se hlásí o práci i o suroviny a materiál, zpravují o všech svých problémech a vybočeních z nastavených pracovních podmínek a požadavky na údržbu odesílají přímo svému „nejoblíbenějšímu“ servisnímu technikovi – tedy tomu, který má se strojem největší zkušenosti a současně volnou kapacitu. To jsou výhody digitalizace v potravinářském průmyslu, které představila společnost Tetra Pak na veletrhu Hannover Messe. 

Všechna tato řešení, jež jsou součástí konceptu nazývaného smart manufacturing, umožňují pracovníkům lépe se soustředit na vedení provozních postupů a rychlé a informované přijímání rozhodnutí. Roste rychlost výroby, zvyšuje se flexibilita, omezují chyby a výrobní ztráty.

Společnost Tetra Pak se zabývá potravinářskou výrobou a balením potravin. Sídlo firmy, založené v roce 1951 Rubenem Rausingem, je ve Švédsku ve městě Lund. Firma začala s výrobou dnes již proslulých 100ml kartonových obalů ve tvaru čtyřstěnu na smetanu pro místní mlékárnu. V současné době jde o nadnárodní koncern, přítomný ve více než 160 zemích světa a s celkem 24 000 zaměstnanci.

Johan Nilsson, viceprezident pro Industry 4.0 a digitalizaci společnosti Tetra Pak, na tiskové konferenci v Hannoveru sdělil: „Jsme v období, kdy se trh rychle mění. Požadavky zákazníků a zpřísňující se předpisy vyžadují, aby se do potravinářství zaváděly nové postupy, díky nimž je výroba pružnější, efektivnější a bezpečnější. Současně jsme přesvědčeni, že v centru stále zůstanou lidé, jen stále více podporovaní digitálními systémy.“

Tetra Pak spolupracuje na digitalizaci potravinářství se svými partnery, mezi něž patří např. ABB, Microsoft a SAP. Za zmínku stojí také partner Elettric80, který se soustředí na automatizaci logistiky. 

Obal jako informační kanál

Na veletrhu Hannover Messe představila firma Tetra Pak svou propojenou balicí platformu, která umožňuje kartonové obaly na mléko a džusy přeměnit na informační kanál (obr. 2). Základem jsou systém správy dat, generátor kódů a digitální tiskárny.

Výrobcům nová balicí platforma poskytuje možnost sledovat produkt od začátku výroby po expedici. Je možné určit, z jakých surovin daný výrobek pochází, i naopak, v kterých baleních skončila vybraná šarže suroviny. Transparentnost dodavatelských kanálů rozšiřuje možnosti kontroly kvality.

Z transparentnosti dodavatelských řetězců mají prospěch i obchodníci, kteří mohou online sledovat dodávku zboží od dodavatele do regálu v obchodě a jsou včas upozorněni na výskyt jakýchkoliv problémů.

Zákazníci ocení, že na zakoupené krabici mléka nebo džusu snadno najdou informace, kdy a kde bylo zboží vyrobeno, z jakých farem pocházejí výchozí suroviny a jak lze obal správně recyklovat.

Jak řekl Ivan Nesterenko, viceprezident firmy Tetra Pak, budoucnost je jednoznačně v inteligentních obalech, které už nejsou jen ochranou zboží, ale také nástrojem komunikace.

Pilotní projekty využití nové propojené balicí platformy byly realizovány ve Španělsku, v Rusku, Číně, Dominikánské republice a v Indii u výrobců nápojů, džusů a mléka. Například ve Španělku se prodej díky zaváděcí akci „oskenuj a vyhraj“ zvýšil o 16 %. 

Snižování nákladů a dopadů na životní prostředí

Společnost Tetra Pak spolu s firmou ABB vytvořila program snižování spotřeby energie, negativních dopadů na životní prostředí a nákladů v potravinářské výrobě. Program analyzuje provoz všech zařízení v závodě a na základě výsledků této analýzy pomáhá výrobcům optimalizovat výrobní procesy podle uvedených kritérií (obr. 3).

Pilotní projekty realizované v Americe prokázaly významné snížení emisí oxidu uhličitého a snížení nákladů na energie o 15 až 25 %.

Program kombinuje silné stránky systému ABB Ability™ a zkušenosti firmy Tetra Pak v potravinářském oboru.

Johan Nilsson, viceprezident společnosti Tetra Pak, uvedl: „Ve všech průmyslových oborech je urgentní potřeba snižovat dopady na životní prostředí. Proto jsme se svými partnery vyvinuli program, který umožní našim zákazníkům tento cíl plnit. Program na sledování činnosti výrobních zařízení je skvělým příkladem toho, jak zamezit plýtvání a odhalovat skrytý potenciál úspor.“

„Nová strategická spolupráce přináší zákazníkům firmy Tetra Pak možnost využívat digitální řešení a služby,“ sdělil Visar Krasniqi, viceprezident oddělení digitální transformace firmy ABB. „Zákazníci firmy Tetra Pak mohou využívat ve svém provozu digitální systémy ABB pro zlepšování celkové efektivity výroby, pružnosti a udržitelnosti.“ 

[Tiskové zprávy společnosti Tetra Pak, duben 2019.] (Foto: Tetra Pak)

Petr Bartošík

Obr. 1. Stánek společnosti Tetra Pak byl součástí švédského pavilonu

Obr. 2. Propojená platforma Tetra Pak mění obaly na informační kanál

Obr. 3. ABB Ability a Tetra Pak vytvořily řešení sledující provoz výrobních zařízení, které umožňuje snižovat spotřebu energie, negativní dopady výroby na životní prostředí i výrobní náklady