Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Společnost Sysgo na veletrhu Embedded World 2008

Na veletrhu Embedded World (26. až 28. února 2008) bude v hale 11 norimberského výstaviště vystavovat společnost Sysgo, která poskytuje služby v oblasti nízkoúrovňového softwaru, většinou spojené s operačními systémy a virtualizačními řešeními (viz Automa 6/2007 str. 54). Ředitele firmy Sysgo pro východní Evropu Jana Rolla jsme se zeptali na to, co se jeho firma chystá vystavovat a jaké jsou v jeho oboru perspektivy na trzích východní Evropy.
 
Jaké výrobky představí firma Sysgo na veletrhu Embedded World?
V našem stánku nebudou chybět profesionální vývojové nástroje pro tvorbu linuxových systémů ELinOS, které využívá i mnoho progresivních českých společností. Koncem roku vyšla nová verze 4.2, přinášející řadu novinek, jako např. nové jádro 2.6.22, rozšíření pro práci v reálném čase či integraci bezpečnostních prvků. Virtualizační platforma PikeOS bude zřejmě zastoupena hned několika exponáty přibližujícími možnosti využití v různých odvětvích. V ČR na PikeOS např. staví nové techniky řízení inteligentních budov společnost Mikroklima, s. r. o. Bude představeno plně softwarové řešení ethernetového protokolu AFDX a jeho využití v leteckém průmyslu. Představíme novou verzi PikeOS 2.2. a dále řešení z oblasti bezpečnosti vestavné elektroniky a ochrany proti vnějším útokům. ELinOS 4.2 např. umožňuje digitálně podepisovat soubory spustitelné na cílovém systému. Tím se zabrání nežádoucím změnám v uloženém kódu.
 
Očekáváte ve svém stánku především návštěvníky z Německa, nebo přicházejí i zájemci z jiných zemí?
Nadpoloviční většinu návštěvníků stále tvoří odborníci z Německa. Význam veletrhu a počet vystavovatelů i návštěvníků však stále rostou. Na růstu se podílejí i návštěvníci ze zahraničí, mimo jiné i z České republiky.
 
Kde vidí firma Sysgo své obchodní příležitosti?
Stále komplikovanější elektronika vyžaduje výkonnější procesorové jednotky a často i migraci na operační systém. S tím jsou vždy spojeny otázky spolehlivosti a bezpečnosti nových výrobků. To je vždy dobrá příležitost pro naše uplatnění. Nabízíme operační systémy i migrační balíčky pro různé skupiny procesorů s řešením právě těchto otázek.
 
Jak se rozvíjí vývojové centrum firmy Sysgo v Praze?
V současnosti plánujeme pro naše vývojové centrum minimálně zdvojnásobení počtu vývojářů. Z toho většina bude pracovat na projektech certifikace softwaru, včetně jádra PikeOS. Hledáme i experty na Linux, aby pomohli s rozvojem systému ELinOS a vývojem BSP (Board Support Package) pro naše hardwarové partnery. Jedná se o balíčky nízkoúrovňového softwaru zajišťující spolupráci operačního systému s určitou deskou, procesorovým modulem či vestavným počítačem.
 
V kterých odvětvích je největší zájem o služby firmy Sysgo?
Největší nárůst obratu je v dopravní a zdravotnické technice. Silný zůstává letecký, zbrojní a obranný průmysl. Tradičně nejvíce zákazníků máme z oblasti průmyslové automatizace, kde také očekáváme růst v roce 2008.
 
Jak se vyvíjí obor vestavných linuxových řešení ve východní Evropě?
Pomalu, ale jistě. Expertů na Linux i projektů je zde jistě dostatek. Zjednodušeně lze říci, že vývojáři v původních východoevropských firmách dostanou prostor na dlouhodobé experimentování s Linuxem spíše jen při řešení jednoho konkrétního projektu. Tak vznikne jednoduché jednoúčelové linuxové řešení bez velkých šancí na další vývoj. Cílem je ušetřit vstupní náklady, přičemž mzdové náklady vývojáře nebývají zohledněny, neboť „on tu stejně sedí, tak ať má co dělat“. Naproti tomu v západoevropských společnostech jsou předem důkladně kalkulovány rozpočty projektů a hlavně stanoveny relativně krátké termíny dodávek. Určitou úlohu hraje i možnost dalšího využití vývojových nástrojů na jiné projekty. To vše nahrává průmyslovým distribucím operačních systémů a profesionální podpoře, které často vedou k nižším nákladům než první varianta. Potěšující je, že mnoho našich východoevropských zákazníků opouští variantu jednoúčelových proprietárních řešení a začíná využívat ELinOS Industrial Grade Linux.
 
S jakým zájmem se jako ředitel společnosti Sysgo pro východní Evropu setkáváte v zemích, jako je Rumunsko nebo Bulharsko?
V těchto zemích zatím aktivně nepůsobíme. Zaznamenali jsme rostoucí poptávku, ale na otevření obchodního zastoupení je ještě brzy. Při rozšiřování pražského týmu vývojářů zvažujeme nabídnout uplatnění několika expertům z těchto zemí. To odpovídá také mému osobnímu zájmu na dalším rozvoji naší české kanceláře a prioritním uspokojování českého trhu.
 
rozmlouvala Eva Vaculíková
 
Obr. 1. Jan Rollo, obchodní ředitel firmy Sysgo pro východní Evropu