Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Společnost Siemens rozšířila nabídku produktů pro RFID

Nabídka společnosti Siemens v oboru RFID v pásmu UHF je dále rozšířena o dva typy kompaktních antén, mobilní čtečku a mimořád­ně teplotně odolné kompaktní nosiče dat formátu Smart-Label. Mo­del Simatic RF640A s rozměry 185 × 185 × 45 mm pracuje s kruho­vou polarizací, stejně velký model RF642A využívá polarizaci line­ární. Dosah je až 4 m, podle použité čtečky. Obě antény mají krytí IP67 a pracují při teplotě –25 až +75 °C.
 
Mobilní čtečka RFID typu Simatic RF680M má snadno čitelný barevný displej s roz­lišením VGA (640 × 480 ob­razových bodů), ergonomic­kou klávesnici a efektivní vyzařovaný výkon zvětšený na 500 mW. Procesorová jednotka pracuje s taktem 624 MHz. Paměť typu flash je rozšířena na 1 GB a RAM na 256 MB. Software RF600 poskytuje veškeré funkce potřebné ke čtení údajů z nosičů a jejich ukládání do vnitřní paměti i zaznamenání údajů na nosiče dat (včet­ně štítků Smart-Label). Použit je standardní operační systém Win­dows CE, umožňující čtečku snadno začlenit do infrastruktury pro­vozu. Součástí softwaru je knihovna modulů API k podpoře tvorby vlastních uživatelských programů. Čtečka má krytí IP65, umožňující použít ji např. při výrobní logistice, ve skladech apod.
 
Nový štítek pro RFID typu Simatic RF680L formátu Smart-Label zůstává funkční po dobu jedné hodiny při okolní teplotě 220 °C nebo šest hodin při teplotě 200 °C. Má paměť s kapacitou 240 bitů pro zá­znam elektronického kódu výrobku (EPC) a k tomu 512 bitů pro uži­vatelské údaje.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com