Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Společnost Siemens na veletrhu InnoTrans 2012

Na tiskové konferenci pořádané koncem června ve Vídni představila společnost Siemens, co bude vystavovat na veletrhu InnoTrans ve dnech 18. až 21. září v Berlíně. Ve stánku 150 v hale 4.2 se společnost Siemens představí jako významný výrobce tramvají, vozů a souprav metra, ale také jako dodavatel systémů pro řízení železniční dopravy, zabezpečovacích a napájecích systémů. 

Návštěva výrobního závodu ve Vídni

Po tiskové konferenci o účasti společnosti Siemens na veletrhu InnoTrans bylo možné prohlédnout si halu výrobního závodu Siemens ve Vídni. V hale byly vystaveny některé exponáty určené pro veletrh InnoTrans. Nové nízkopodlažní tramvaje Avenio (obr. 1) jsou nyní vyráběny pro dopravu v nizozemském Haagu (celkem 40 kusů). Dalším exponátem je souprava metra Inspiro (obr. 2). Tyto soupravy jsou nyní vyráběny pro metro ve Varšavě – je objednáno celkem 35 šestivozových souprav a s dodávkou firma začne už letos. Na výstavě nebudou chybět příměstské vlaky Desiro RUS, které mají dopravovat cestující ze Soči na letiště, a lůžkové vozy Viaggio (obr. 3), vyráběné pro ruské dráhy. Siemens má v letech 2013 až 2015 také dodat 21 nových souprav pro metro v Mnichově a další významnou objednávkou jsou tramvaje pro Vídeň. Ve výrobní hale bylo možné si prohlédnout také výrobu vozů metra na pneumatikách pro francouzské město Rennes (obr. 4). 

Řízení železniční dopravy, údržby a servisu

Kromě vlaků, tramvají a souprav metra společnost Siemens vyvíjí a dodává systémy pro řízení a monitorování železniční dopravy. Na veletrhu InnoTrans bude prezentován integrovaný železniční řídicí systém, který zahrnuje plánování, řízení a sledování železniční dopravy a informační systém pro cestující. Integrovaný informační systém využívá k vizualizaci vícetlačítkové systémy a moderní operátorské panely s důrazem na interaktivní ovládání. Kromě toho, že poskytne přehled o provozním stavu trakčního napájecího systému, poskytne také nástroje pro řízení spotřeby a stabilní provoz prostřednictvím systému řízení chyb a údržby. Zapojením různých komponent do sítě je možné zefektivnit rozhodovací procesy a optimalizovat provoz. Řídicí systém umožní také naplánovat efektivní využití souprav a jejich maximální dostupnost. Informační systém pro cestující přispívá k oblibě železniční dopravy.

Siemens taktéž dodává systém pro řízení údržby a servisu. Vhodná koncepce servisu je důležitá vzhledem k dlouhodobé návratnosti investic v železniční dopravě. Společnost Siemens využívá metodu prediktivní údržby a detekce závad RailBAM. 

Elektronické jízdenky

Siemens na veletrhu InnoTrans představí i systém elektronických jízdenek, které mají platit v různých prostředcích hromadné dopravy. Tento systém využívá karty stejných rozměrů, jaké mají platební karty, vybavené aktivním čipem RFID. Elektronické jízdenky mají dva operační režimy. Jeden režim se nazývá check in – check out (systém určený pro uzavřené dopravní systémy spojený s kontrolou vstupu, např. vstup do metra přes turnikety) a druhý be in – be out (čtecí zařízení nainstalované ve vozidle automaticky zaznamenává nástup i výstup, aniž by cestující musel svou kartu přikládat k čtečce).

Kartu lze použít také pro parkování a půjčení auta nebo jízdního kola. Poplatky jsou vyúčtovávány centrálně. 

SmartGrids na železnici

Siemens na InnoTrans 2012 rovněž představí inovované produkty pro elektrifikaci hromadné dopravy a systémy vedení vlaků. Další zařízení vyvinula společnost na základě sbližování veřejných rozvodných sítí a železničních trakčních napájecích systémů. Obě tyto sítě musí integrovat stále větší množství energie z obnovitelných zdrojů. Siemens ukáže, jak lze překonat problémy vzniklé transformací německé energetické koncepce. Příkladem je zavedení komunikačního standardu IEC 61850 do trakční napájecí soustavy. Tento standard umožňuje např. vzájemnou komunikaci trakčních zařízení různých výrobců prostřednictvím standardních protokolů.

Elektrický proud z obnovitelných zdrojů energie, který přichází do veřejných rozvodných sítí, může být integrován do trakční napájecí sítě prostřednictvím měničů frekvence v přípojných bodech. Pro tento účel vyvinula společnost Siemens statický měnič frekvence Sitras SFC plus, který transformuje třífázový střídavý proud z veřejné napájecí sítě přímo na jednofázové střídavý proud s proměnnou frekvencí. Lepší kvalitu napětí v síti zajistí systém kompenzace jalového výkonu. Mezi další vystavované výrobky patří převodník Sitras TCI pro stejnosměrné napájení železnice a přístroje Sitras SES a Sitras HES, umožňující rekuperovat brzdnou energii vlaků a tramvají.

(ev)

Obr. 1. Nízkopodlažní tramvaj Avenio pro nizozemský Haag

Obr. 2. Vagony pro soupravu metra Inspiro: a) výroba, b) vnitřní vybavení souprav Inspiro

Obr. 3. Výroba lůžkových vozů Viaggio, určených pro Rusko

Obr. 4. Vagony metra na pneumatikách pro francouzské město Rennes