Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Společnost Siemens na veletrhu Amper 2004

číslo 3/2004

Společnost Siemens na veletrhu Amper 2004

Společnost Siemens se zúčastní dvanáctého ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se na pražském výstavišti v Letňanech uskuteční ve dnech 30. března až 2. dubna 2004. Siemens na veletrhu představí aktuální novinky ze své produkce.

Standardní pohony

V oblasti standardních pohonů Siemens představí nízkonapěťové asynchronní elektrické motory a standardní měniče frekvence Micromaster a Sinamics.

Ve stánku budou vystaveny hlavní modely výrobního programu, včetně nových nebo inovovaných typů.

Energeticky úsporný nízkonapěťový asynchronní elektrický motor 1LG4 s výkonem 22 kW je představitelem inovované řady nízkonapěťových motorů společnosti Siemens Elektromotory, s. r. o., se sídlem ve Frenštátu pod Radhoštěm. Mezi exponáty z oblasti elektrických motorů patří rovněž jednofázový motor 1LF7, třífázový motor 1LA7 a motor v zajištěném provedení 1MA7.

Měniče frekvence zastupuje nový představitel inovované řady Micromaster, který má typový název Sinamics G110 a je určen pro výkon 1,5 kW. Tento model pochází z produkce anglického závodu Congleton společnosti Siemens a vyznačuje se zcela novým designem. Kromě nově řešeného ovládacího panelu má i bohatší software, jednodušší instalaci, přirozené chlazení bez ventilační jednotky a integrované jištění pro motor i měnič. V expozici budou dále představeny typy Micromaster 420 a 440.

Obr. 1.

Řídicí systémy

V nejprodávanější řadě řídicích systémů Simatic S7-300 návštěvníci zhlédnou kompletní sestavu nejvýkonnějších CPU S7-317. Jedná se o čtyři typy: standardní (317-2DP), bezpečnostní (317F-2DP), technologický (317T-2DP) a s integrovaným rozhraním Ethernet (317-2PN/DP). První dva typy byly na trh uvedeny ve druhé polovině roku 2003, další dva na trh přicházejí v prvním čtvrtletí roku 2004. Jde o velmi zajímavé novinky, které nepochybně najdou velmi široké uplatnění v různých oblastech průmyslu.

Kompaktní systémy Simatic C7, spojující řídicí systém a ovládací panel do jednoho celku, přinášejí novinku v podobě modelu Simatic C7-636 (s dotykovým displejem i tlačítkovým ovládáním, obr. 1). Moderní CPU řady S7-300 (315-2DP) je také doplněno desetipalcovým ovládacím panelem v tlačítkovém nebo dotykovém provedení.

U nejvýkonnějších řídicích systémů Simatic S7-400 (viz článek v čísle 2/2004, str. 27) bude představena kompletně inovovaná řada CPU (sedm typů), která kromě jiného nabízí třikrát vyšší rychlost zpracování instrukcí a zdvojnásobení komunikačního výkonu. Díky kompatibilitě shora je možné tyto CPU použít bez jakýchkoliv úprav již existujících uživatelských programů. Proto není nutné zasahovat ani do vytvořené dokumentace.

Součástí expozice budou též programovací přístroje Field PG a Power PG, včetně nejnovější verze programovacího softwaru Step7 (V5.3).

Jednou z nejvýznamnějších novinek, které budou na veletrhu představeny, je software pro konfiguraci a projektování ovládacích panelů a tvorbu vizualizačních programů – Simatic WinCC flexible (podrobnější představení produktu v časopise Automa se připravuje). Vedle tohoto nového softwaru bude k dispozici i nejnovější verze WinCC 6.0.

Obr. 2.

Na trh přichází rovněž několik novinek v sortimentu ovládacích panelů. Pro četné uživatele řídicích systémů Simatic S7-200 bude možné využít zcela nový ovládací panel TP170 Micro (obr. 2), který je určen výhradně pro ovládání těchto řídicích systémů a nahradí dosavadní panel TP070. Další významná novinka je připravena pro současné uživatele panelu OP7. Tento nejrozšířenější ovládací panel nahradí nový typ OP77B se zcela novým grafickým zobrazením a novými rozhraními. Panel OP77B má naprosto shodné rozměry jako současný OP7.

V oblasti průmyslového zpracování obrazu se mohou návštěvníci seznámit se širokou nabídkou inteligentních senzorů řady VS100 a senzorů pro všeobecné použití řady VS720. Senzory umožňují zpracování obrazu v různých oblastech průmyslu. Jsou ideálními prvky pro automatickou kontrolu a monitorování výroby, měření a rozpoznávání dílů v montážních a balicích linkách, při zpracování kovů, v automobilovém průmyslu, potravinářství a farmacii.

Po několikaleté přestávce se na veletrhu opět představí jednofázové a třífázové napájecí zdroje Sitop a identifikační systémy Moby.

Elektrické pohony pro dynamicky náročné aplikace

Tato oblast představí nový řídicí systém Simotion D. Řídicí systémy skupiny Simotion jsou vhodné pro řízení výrobních strojů, jako jsou balicí, textilní, tiskařské, dřevoobráběcí a sklářské stroje. Simotion D je jednotka, jejíž hardwarové provedení vychází z nové řady měničů kmitočtu Sinamics S120. Řídicí systém Simotion a měniče Sinamics jsou propojeny prostřednictvím sběrnice Drive-CLiQ.

Systém má rozhraní pro připojení k Profibusu-DP a Ethernetu. To poskytuje velké možnosti rozšíření vstupů a výstupů přes periferie připojitelné na Profibus či připojení k vyšší úrovni řízení prostřednictvím firemní sítě Intranet. Díky kompaktnímu provedení jsou možné velké prostorové úspory v rozváděči. Zmíněný systém je velmi vhodný pro koncepci rozsáhlých distribuovaných výrobních linek i pro řešení separátních výrobních linek. Podrobnější informace jsou v článku na str. 32-33 v tomto čísle.

Obr. 3.

Provozní přístroje a analytická technika

Po integraci divize Flow koncernu Danfoss do koncernu Siemens bude představena kompletní nabídka přístrojů pro měření průtoku plynů a kapalin řady Sitrans F (obr. 3), kompletní řada přístrojů pro měření tlaku a tlakové diference Sitrans P a převodníky teploty Sitrans T. Z široké nabídky vibračních, kapacitních, ultrazvukových a radarových snímačů pro měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů budou mít zájemci možnost seznámit se s novinkou Sitrans LR 200 – dvouvodičovým pulsním radarem pro měření až do výšky 20 m.

Co se týče analytické techniky, budou představeny analyzátory kapalin Sipan, analyzátory plynů pro technologická a emisní měření a provozní chromatografy.

Nízkonapěťová spínací technika

V oblasti bezpečnosti strojů a strojních zařízení nabízí společnost Siemens řešení Safety Integrated, které umožňuje integraci bezpečnostních částí řídicího systému strojního zařízení do standardních prvků automatizační techniky. Safety Integrated vyhovuje požadavkům mezinárodních norem na bezpečný provoz strojů. Skupina zahrnuje senzory pro aktivaci požadavku na bezpečnostní funkci, jako jsou např. ovladače nouzového zastavení Signum, koncové nebo magnetické spínače Siguard 3SE, světelné clony a závory nebo laserové skenery Siguard 3RG78. Patří do ní také bezpečnostní moduly Siguard 3TK28, zvyšující odolnost řídicího systému stroje proti závadám, a akční členy pro uvedení stroje do bezpečného stavu. Komunikaci obsluhy a stroje zajišťují povelové ovladače (tlačítka, přepínače a vypínače) a signalizační přístroje (světelné či akustické signálky a sloupky). Samozřejmostí je možnost integrace funkční bezpečnosti do sběrnicových systémů AS-Interface a Profibus.

Obr. 4.

V expozici Siemens budou dále představeny „smyslové orgány průmyslové automatizace„ v podobě bezdotykových senzorů BERO, které jsou určeny k vyhodnocování polohy pohyblivých objektů. Za zmínku stojí také senzory s rozhraním IQ-Sense (obr. 4), které umožňuje dvouvodičové připojení inteligentních optoelektronických a ultrazvukových senzorů k decentralizovaným periferním zařízením Simatic ET 200S a S7-300/ET 200M. Pro řešení základních úloh v oblasti měření, monitorování a regulace elektrických i neelektrických fyzikálních veličin jsou určeny měřicí a časová relé, vazební členy, převodníky a ministykače Simirel.

Program Simaris deSign ve verzi V1.4, který bude na veletrhu rovněž prezentován, slouží k podpoře projektování elektrických sítí nízkého napětí. Řeší otázky návrhu výkonu transformátorů vn/nn, dimenzování vodičů a spínacích přístrojů z hlediska ochrany před nadproudy, ochrany před úrazem elektrickým proudem, selektivity nebo úbytků napětí.

Další novinkou v prezentaci Siemens bude nová generace bezkontaktních spínačů – polovodičová relé a stykače řady 3RF2. Polovodičové spínače Sirius SC jsou řešením pro vysoké frekvence spínání, např. při ovládání ohmických zátěží, při regulaci elektrických topení nebo při ovládání ventilů a motorů v dopravní technice. Spínače Sirius SC jsou v nabídce jako jednofázové polovodičové stykače pro montáž na lištu nebo do panelu, nebo jako polovodičová relé určená k montáži na chladič, popř. montážní desku. Přístroje pokrývají napěťový rozsah od 24 do 600 V a proudový rozsah od 10 do 90 A. Jejich předností je téměř neomezená životnost a bezhlučné spínání. To dovoluje použít tyto přístroje také v obytných a kancelářských budovách, nemocnicích apod.

Obr. 5.

Jističe Sentron WL (obr. 5) jsou kromě dosavadní řady konstruované podle norem IEC nyní k dostání také jako kombinované jističe s aprobacemi IEC a UL 489 pro zařízení v zemích severoamerické zóny volného obchodu NAFTA (USA, Kanada, Mexiko). Jističe Sentron WL s aprobací UL pokrývají ve třech konstrukčních velikostech všechny aplikace v rozsahu od 250 do 5 000 A (standardní IEC verze je až do 6 300 A) a v nabídce jsou v pevném i výsuvném provedení.

Další informace o aktuálních produktech a novinkách divize Automatizace a pohony společnosti Siemens najdete na internetové adrese: http://www.siemens.cz/ad

Přenos a rozvod energie

V oblasti přenosu a rozvodu energie budou prezentovány zajímavosti z oboru techniky vysokého a velmi vysokého napětí a dále z oboru tzv. sekundární techniky (ochrany, řídicí systémy, systémy „power quality„). V expozici bude vystaven vysokonapěťový rozváděč typu 8DJ10, vakuový vypínač 3AH5 a vybrané typy digitálních ochran.

Landis+Gyr

V expozici Siemens vystaví své produkty také společnost Landis+Gyr, s. r. o., která je dceřinou společností tradičního dodavatele elektroměrů a měřicích systémů, švýcarské firmy Landis+Gyr AG Zug. Společnost dodává měřicí zařízení, jako jsou elektroměry, kódovací moduly, komunikační rozhraní, měřiče tepla 2WR5 Ultraheat a 2WR6 XS a měřiče kondenzátu Ultrawater. V nabídce má i měřicí systémy – centrály pro dálkové měření a zpracování dat –, jako např. centrály typu DGC2000, EDC-S, Converge, a dále systémy pro předávání dat a výměnu informací mezi účastníky liberalizovaného trhu s elektřinou typu www100, Message Handler a MDW (datový sklad pro naměřená data). Společnost Landis+Gyr zákazníkům nabízí také technickou podporu a vývoj aplikací. Samozřejmostí je servis on-line pro všechny typy produktů.

Podrobnější informace naleznete na internetové adrese http://www.landisgyr.cz

(Siemens, s. r. o.)

Siemens s. r. o.
divize Automatizace a pohony
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel: 233 032 411

Inzerce zpět