Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Společnost Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

číslo 8-9/2004

Společnost Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Společnost Siemens se zúčastní 46. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se bude konat ve dnech 20. až 24. září 2004, a představí zde novinky ze své produkce. Expozice společnosti bude umístěna v pavilonu Z, číslo stánku 96 (MSV) a v pavilonu V, číslo stánku 087 (IMT).

Automatizace

Obr. 1.

Na poli malých programovatelných automatů Simatic S7-200 (obr. 1) bude představeno několik významných novinek, které tuto úspěšnou řadu dále rozšiřují. Současná CPU 224 a CPU 226 byla inovována – mají více paměti pro program i data, rychleji zpracovávají uživatelský program a jsou schopna zpracovat signály až do frekvence 200 kHz. Dále přibylo zcela nové CPU 224XP, které je založeno na inovovaném CPU 224 a kromě toho má dvě komunikační rozhraní, dva integrované analogové vstupy a jeden integrovaný analogový výstup. V souvislosti s novými produkty přichází na trh nová verze vývojového prostředí STEP7-Micro/WIN V4.0, jež je určena pouze pro automaty řady Simatic S7-200. Společnost Siemens dále představí nový software PC-Access pro přenos dat z automatu S7-200, pracující na bázi OPC klientu. Převratnou novinkou v oblasti malých panelů HMI (Human Machine Interface) je textový panel TD200C s uživatelským rozvržením a volitelným počtem tlačítek. Pro aplikace, které vyžadují jednoduchý grafický panel, je nabízen dotykový displej TP170micro, který nahrazuje svého předchůdce TP070.

Obr. 2.

Ve skupině Simatic – distribuované periferie budou prezentovány novinky v řadě ET200S s možností připojení na průmyslový Ethernet, a dále novinka ET 200iSP (obr. 2) pro provozy s nebezpečím výbuchu (tzv. Ex-provedení). Novým výrobkem je rovněž měnič frekvence pro distribuované aplikace ET 200S FC (obr. 3) s bezpečnostními funkcemi. Tento výrobek byl přihlášen do soutěže o zlatou medaili Mezinárodního strojírenského veletrhu. V expozici nebudou chybět ani nové verze textových panelů s označeními OP 77A, OP 77B, OP73 a OP73micro, jež plně nahradí starší typy. Mezi jejich výhody patří vylepšený displej, větší komfort při správě projektů (program uložený v ovládacím panelu) a možnost změny měřítka zobrazovaného textu (jediným omezením je nyní velikost a rozlišení displeje). Novým softwarem pro projektování a vizualizaci je Simatic WinCC flexible, nabízející nové možnosti při tvorbě projektu a správu dat prostřednictvím internetu. Bude prezentováno rovněž kompletní spektrum průmyslových PC – Panel PC, Rack PC a Box PC. Letošní novinkou je Simatic Micro Box PC 420 (obr. 4). Jedná se o průmyslové PC vhodné pro umístění do rozváděče, co nejblíže technologii. Jeho největšími přednostmi jsou malé rozměry a snadná instalace. V návaznosti na průmyslová PC budou představeny také průmyslové monitory a software pro programování a vizualizaci (STEP 7, WinCC). Významnou novinkou je DVD s názvem Premium studio 2004, obsahující kolekci důležitých programů pro systémy Simatic a Sinumerik. Pomocí tohoto DVD se softwarem vhodným pro použití v automobilovém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu, lze např. sjednotit verze jednotlivých programů použitých v určitém projektu.

Plně integrovaná automatizace

Obr. 3.

Koncepce plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation) je ve světě ojedinělá. Nabízí zákazníkům firmy Siemens řízení, které má jednotnou hardwarovou i softwarovou základnu pro libovolnou automatizační úlohu ve všech průmyslových odvětvích – jak ve výrobě sériových produktů, tak i ve zpracovatelském průmyslu.

Automatizace prochází od výroby až po řízení podniku. TIA umožňuje průchodnou horizontální a vertikální integraci všech výrobních procesů. Zahrnuje řídicí systémy, techniku pohonů, spínací techniku, provozní přístroje a v neposlední řadě integrovanou informatiku, která v dnešní době sehrává stále důležitější úlohu.

TIA zaručuje enormní flexibilitu, absolutní spolehlivost a produktivitu. Systém podstatně zkracuje dobu projektování a uvádění do provozu, zvyšuje efektivitu výrobních procesů a výrazně snižuje celkové náklady na údržbu zařízení po dobu jeho života. TIA řídí a vyhodnocuje výrobní procesy, které se pak stávají transparentní a řiditelné pro provozní a podnikové úrovně řízení.

Obr. 4.

Siemens je jediná firma na světě, která svým zákazníkům nabízí jeden systém pro všechna řešení, a proto zajišťuje divizi Automatizace a pohony patřičný náskok a budoucnost.

Standardní pohony

Expozice společnosti Siemens představí v oblasti standardních pohonů elektromotory nízkého napětí a nevýbušné asynchronní motory nízkého napětí. Elektromotory pocházejí z produkce firmy Siemens Elektromotory, s. r. o., konkrétně ze závodů v Mohelnici a Frenštátě pod Radhoštěm. Jsou určeny k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla, obráběcí stroje, hydraulické komponenty a dřevoobráběcí stroje. Motory v nevýbušném provedení lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. v chemických provozech, u benzinových pump či v dolech. Motory je možné používat i v náročných klimatických podmínkách. Mezi zajímavosti expozice budou patřit pravoúhlý řez otáčejícím se motorem 1LA7, řez motorem tzv. modulové koncepce, motor 1MJ7 v nevýbušném provedení o hmotnosti přibližně 200 kg, jednofázový motor 1LF7 a různé další motory v patkovém či přírubovém provedení. Na závěsných nástěnných panelech bude možné zhlédnout netradiční pohledy do výrobních provozů mohelnického a frenštátského závodu.

Pohony velkých výkonů

Společnost Siemens se v oboru pohonů velkých výkonů bude prezentovat jako dodavatel funkčních celků regulovaných a neregulovaných pohonů. Jde o dodávky navzájem sladěných produktů (transformátor, měnič, motor, příslušenství) s inženýrskými službami (poradenství, výpočty úspor energie, uvádění do provozu). Pro názornou představu možného použití synchronních generátorů, které se vyrábějí v mnoha modifikacích v závodě Siemens Electric Machines Drásov, je pro návštěvníky veletrhu připraven schematický model malé vodní elektrárny vybavené vysokonapěťovým synchronním generátorem Siemens typu 1FC4 711-8. Model návštěvníkům názorně předvede princip výroby elektrické energie ve vodní elektrárně: vodní proud roztáčí Peltonovu turbínu, turbína pohání generátor, který začne vyrábět elektrickou energii, a vyrobená energie rozsvítí svítidlo, jež v modelu znázorňuje elektrické spotřebiče. Synchronní generátory jsou dodávány v provedeních od výkonu 20 kV·A a napětí 400 V do výkonu 10 MV·A a napětí 12 kV. Generátory se používají také v mnoha jiných aplikacích, např. jako agregáty nouzového napájení v nemocnicích, zdroje palubního napájecího napětí na lodích nebo vrtných plošinách, zdroje elektrické energie v dieselových elektrických lokomotivách a ve větrných a tepelných elektrárnách.

Nová generace měničů frekvence Sinamics

V České republice je postupně uváděn na trh kompletní sortiment měničů Sinamics paralelně s typovými řadami pohonů Micromaster, Simovert Masterdrives a Simodrive. Jako nejmenší jednofázový měnič frekvence se v praxi již uplatňuje Sinamics G110 a jako největší skříňový měnič frekvence pro větráky a čerpadla Sinamics G150. Mezi největší výhody těchto zařízení patří důsledná implementace sběrnice Profibus, včetně izochronních přenosů (v další etapě bude implementován Profinet), důsledná modularita, jednotný způsob návrhu v softwaru Sizer, nastavování a uvádění do provozu s využitím softwaru Starter a integrace do prostředí plně integrované automatizace pomocí softwaru Drive ES a Step7.

Napájecími moduly měniče frekvence s modulární koncepcí Sinamics S120, jehož moduly jsou propojeny rychlou sběrnicí DRIVE-CliQ, jsou Basic Infeed, Smart Infeed, Active Infeed, které lze zvolit podle potřeby vracení energie do sítě. Důležitým prvkem jsou různé varianty řídicí jednotky, moduly digitálních a analogových vstupů a výstupů, různé moduly střídačů, vnitřní nebo vnější chlazení či chlazení typu cold plate (montáž bez chladiče na stěnu rozváděče).

Obr. 5.

Pohony pro dynamicky náročné aplikace

Nabídka elektrických pohonů pro vysoce dynamické aplikace a řízení více os na výrobních strojích zahrnuje především řídicí systém Simotion. Nyní přichází na trh varianta Simotion D, založená na speciální řídicí jednotce nové řady Sinamics S120. Mezi výhody pro výrobce strojů patří: zefektivnění inženýrské práce, editor pro programování formou funkčních bloků (FBD), inteligence a polohování přímo v pohonu a dálková diagnostika přes internet. Systém se osvědčuje především ve strojích s více řízenými osami a velkými požadavky na dynamiku, tzn. při balení výrobků, ve dřevozpracujících, sklářských a textilních strojích a v zařízeních na zpracování plastů. Uživatelé jistě uvítají úsporu nákladů na programování a uvádění do provozu (Simotion D Sizer, Starter, Drive ES), velmi kompaktní zástavbu (střídače pro dvě osy), řídicí jednotku pro více os, ukládání dat na paměťovou kartu CompactFlash a slučitelnost s náročným prostředím.

Momentové motory

V expozici společnosti Siemens budou představeny také momentové motory (torquemotors, obr. 5). Jsou to synchronní motory s rotorem s permanentními magnety a lamelovým statorem. Vyznačují se velkým momentem při nízkých otáčkách, díky čemuž lze konstruovat pohony bez převodovek. Dutá hřídel je uložena v radiálních ložiscích, motory mají integrovaný snímač polohy a vodní chlazení. Pro zákazníka je výhodou malý zastavěný prostor (díky tomu, že není zapotřebí převodovka), žádné vůle, žádná údržba převodovky, větší celková účinnost, vysoká dynamika a rovněž snížení hlučnosti pohonu. Momentové motory se uplatňují ve strojích pro zpracování plastů (extrudery), dále v textilních, papírenských a balicích strojích a v lisech.

Ivana Pincová,
Siemens s. r. o.

Siemens s. r. o.
divize Automatizace a pohony
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel: 233 032 411
http://www.siemens.cz/ad

Inzerce zpět