Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Společnost SBsys vstoupila na český trh

číslo 8/2006

Společnost SBsys vstoupila na český trh

Svou činnost na českém trhu 1. července 2006 zahájila firma SBsys, s. r. o., která je oficiálním distributorem produktů firmy Saia-Burgess Controls, známého švýcarského výrobce průmyslové elektroniky a programovatelných automatů.

Společnost SBsys se zaměřuje převážně na dodávky komponent a na podporu pro aplikace z oblasti infrastruktury s důrazem na malou a střední energetiku pro obytné celky, průmyslové objekty, komplexy občanské vybavenosti a komerční centra. Výrobky Saia-Burgess Controls jsou mimořádně vhodné i pro komunikačně náročné aplikace, jako jsou produktovody, dopravní stavby, vodárenství apod. Ve firmě pracují odborníci s dlouholetou praxí se systémy Saia® PCD i zkušenostmi v uvedených oblastech. Cílem firmy je zajišťovat kvalitní poradenství a spolehlivé dodávky pro dodavatelské firmy (systémové integrátory), které projektují a realizují systémy ASŘ TP (automatické systémy řízení technologických procesů) v daném oboru.

Obr. 1.

Obr. 1. Programovatelný automat Saia PCD3 se vyznačuje širokou paletou možností komunikace (Ethernet, USB, CAN, Profibus) a lze k němu připojit až 1 024 I/O

Sortiment programovatelných automatů Saia PCD se skládá z několika řad, od malých kompaktních stanic Saia PCS1 pro 30 v/v až po stavebnice Saia PCD2 a Saia PCD3 s možností připojit až 1 024 v/v (obr. 1, obr. 2). Unikátní vlastností všech řad je totožný instrukční soubor (zahrnující i operace s reálnými čísly a trigonometrické a logaritmické funkce) a stejné počty a typy vnitřních prvků. To umožňuje snadnou přenositelnost programového vybavení (a tím i technologického know-how) mezi jednotlivými řadami Saia PCD – mezi aplikacemi různého rozsahu.

Dokonalá komunikační kompatibilita jednotlivých řad a možnosti stanic fungovat jako brány mezi komunikačními sítěmi různých typů dovolují vytvářet i rozsáhlé řídicí systémy využívající na různých úrovních řízení ekonomicky i výkonově nejvhodnější způsoby komunikace. Možnost komunikovat prostřednictvím modemů a metalických i bezdrátových telekomunikačních sítí dovoluje nejen dálkovou správu řízených technologií, ale také dálkovou diagnostiku automatu, změny jeho parametrů i zavedení nového programu. To výrazně přispívá ke snížení nákladů provozních a servisních firem. V uživatelském programu je možné implementovat i cizí protokoly, a tak komunikovat se zařízeními jiných výrobců. K dispozici je řada terminálů pro styk s obsluhou, od jednoduchých textových, přes inteligentní grafické až po webové panely s barevnou dotykovou obrazovkou, využívající služeb webového serveru, integrovaného v operačním systému automatů Saia PCD.

Josef Lepič, jednatel společnosti SBsys, s. r. o., k tomu říká: „Sortiment našich výrobků a služeb ideálně splňuje požadavky kladené na automatizační prostředky pro oblast infrastruktury, která představuje široké spektrum aplikací mezi standardním řízením technických zařízení budov až po řízení výrobních linek. Právě na tyto potřeby se orientuje firma SBsys, stejně jako koncepce vývoje programovatelných automatů Saia-Burgess Controls. Výsledkem je, že zaplňujeme mezeru, která na trhu existuje. Pro naše zákazníky je pak nespornou výhodou velká inteligence, univerzalita a spolehlivost automatů, které umožňují jejich použití pro nejrůznější typy úloh. Automatizace infrastruktury zahrnuje i automatizaci komerčních center a dopravních staveb s veškerým jejich technickým zázemím, sloužícím zajištění bezpečnosti a pohodlí lidí.„

Obr. 2.

Obr. 2. Modulární koncepce programovatelného automatu Saia PCD3 umožňuje uživateli složit sestavu přesně podle požadavků projektu

Vývojová strategie Saia-Burgess Controls je zaměřena nejen na neustálé zvyšování výkonu automatů, ale také na prudký rozvoj komunikačních možností systémů a s tím související pronikání webových technologií do oblastí ASŘ TP. Od roku 2000 je webový server integrován do všech nových automatů Saia PCD jako standardní funkce (bez přídavných dílů). Saia-Burgess Controls je první firmou, která tuto koncepci důsledně aplikuje na všechny inteligentní základny. Díky tomu má funkčně navazující, konzistentní a kompletní řadu automatů umožňujících využití webových služeb. Saia-Burgess Controls je také první a zatím jedinou firmou, která umožňuje přístup k zabudovanému webovému serveru pomocí všech komunikačních rozhraní automatu.

Saia-Burgess Controls nevyrábí žádné snímače a akční členy, nemá ani vlastní vizualizační software, nenutí nikoho k vytváření uzavřených řešení a umožňuje používat v měřicích a ovládacích řetězcích komponenty různých výrobců, včetně osvědčených českých.

Vzhledem k prudkému rozvoji nových technologií je prvořadým cílem SBsys uspokojovat stále vyšší nároky na kompetentní projektovou podporu a kvalitní informační servis. V souladu s celkovou filozofií Saia-Burgess Controls chce být SBsys partnerskou organizací, která nebude svým zákazníkům konkurovat při realizaci zakázek.

Hlavním cílem SBsys je prohlubovat spokojenost zákazníků s výrobky Saia-Burgess Controls, které jsou na trhu ČR již známé a oblíbené díky své inteligenci, univerzálnosti, spolehlivosti a v neposlední řadě díky příznivému poměru užitné hodnoty k ceně. Všechny tyto vlastnosti podpoří SBsys kvalitní technickou podporou, kterou zkušení pracovníci ochotně poskytnou všem svým zákazníkům (adresa: V Olšinách 75, Praha 10, tel.: 281 002 140).

Josef Lepič,
SBsys, s. r. o.