Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Společnost Rockwell Automation uvedla na trh FactoryTalk Pharma Suite

Snížit riziko a výrobní náklady a zkrátit dobu uvedení produktu na trh – to jsou cíle, jejichž dosažení zejména ve farmaceutické výrobě, výrobě kosmetiky a výrobě potravních doplňků usnadní softwarová sada FactoryTalk Pharma Suite, jedno z hlavních lákadel ve stánku společnosti Rockwell Automation na květnovém veletrhu Achema 2009 ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN).
 
Společnost Rockwell Automation představila na veletrhu Achema 2009 novou sadu softwarových produktů sestavenou „na míru“ farmaceutické výrobě a podobným typům výrob (biotechnologie, kosmetika, doplňky stravy). Uvedením této sady pod názvem FactoryTalk Pharma Suite na trh chce Rockwell Automation upevnit svou pozici vedoucí firmy v oboru systémů typu MES (Manufacturing Execution System) určených pro obory s přísnými regulatorními požadavky.
 

Platforma FactoryTalk Production Centre

Sada FactoryTalk Pharma Suite je založena na platformě Factory Talk Production Centre, prověřené v mnoha instalacích různých velikostí a v různých průmyslových oborech. Pro cenově příznivý a flexibilní návrh systému podle požadavků výrobce a jeho snadnou integraci s ostatními systémy řízení výroby se využívá architektura SOA (Service Oriented Architecture). Jde o objektově orientovanou architekturu, urychlující a usnadňující vypracování návrhu příslušného systému
a jeho modifikace.
 
Sada FactoryTalk Pharma Suite je modulární, konfigurovatelná a snadno přizpůsobitelná velikosti úlohy. Může být využívána samostatně nebo může být integrovaná s dalšími systémy (ERP, LIMS, řízení technických zařízení budov, energetický dispečink apod.). Pro usnadnění integrace s těmito systémy jsou k dispozici předem vyvinuté scénáře návrhu aplikačních rozhraní.
 

Track&Trace a Weigh&Dispense

FactoryTalk Pharma Suite vychází z již osvědčených systémů FactoryTalk Integrated Production a FactoryTalk Performance Suite. Aktuálně zahrnuje nástroje Track&Trace a Weigh&Dispense (obr. 1) pro sledování a dokladování výrobních procesů a výrobní logistiku. Tyto nástroje podrobně sledují pohyb všech vstupních surovin, polotovarů a hotových výrobků, jejich navažování, činnost výrobních zařízení a zásahy operátorů a dalšího personálu. Pomáhají výrobcům vytvořit úplný a věrohodný záznam o výrobě dané výrobní šarže produktu. Podporují a řídí i takové operace, jako jsou čištění výrobních zařízení a prostor nebo označování nádob se surovinami, polotovary a výrobky.
 

Zajištění kvality

Operátorům usnadňují práci předem vytvořené postupy, přičemž systém detekuje a zaznamenává všechny odchylky od normálního provozu. K jejich analýze se používá systém sledování a řízení kvality. Ten pomáhá předcházet chybám, spolu s ostatními nástroji sady omezuje riziko výroby nekvalitních produktů a zkracuje dobu potřebnou pro kontrolu dodržení výrobních postupů a podmínek.
 

Validace výroby

Pro podporu validace výroby obsahuje softwarová sada kompletní dokumentaci a šablony vycházející z nejnovějšího doporučení GAMP5, jež podle mínění mnohých odborníků významně urychluje procesy kvalifikace a validace automatizovaných výrobních zařízení.
 

Další vývoj

Protože obory farmaceutické výroby a biotechnologií se neustále vyvíjejí, Rockwell Automation plánuje také vývoj a doplňování sady FactoryTalk Pharma Suite. Systém má být kompletní ve verzi 4.0, plánované na rok 2011, kdy do něj bude začleněna úplná sada nástrojů, včetně nástrojů pro pořizování a správu elektronických záznamů o výrobě (EBR, Electronic Batch Record), řízení skladového hospodářství nebo plánování klinických zkoušek.
 

Závěrem

„Výrobci v oboru farmacie a biotechnologií čelí mnoha problémům: ekonomickým tlakům, měnícím se regulatorním podmínkám a potřebě rychlých inovací sortimentu,“ řekl René Schwarz, product manager oboru Life Sciences firmy Rockwell Automation. „Naše dlouhodobé zkušenosti v oboru v kombinaci s osvědčenou platformou FactoryTalk vytvářejí unikátní nabídku přesně odpovídající požadavkům zrychlujícího se vývoje ve farmaceutickém průmyslu. FactoryTalk Pharma Suite je klíčovou součástí naší strategie poskytnout našim zákazníkům z oboru farmacie a biotechnologií kompletní nabídku produktů a služeb, které jim pomohou trvale splňovat náročné požadavky tohoto oboru.“
 
Rockwell Automation nabízí další oborově specifické sady softwarových produktů založených na FactoryTalk Production Centre, určené např. pro výrobu lékařské techniky, potravinářství, automobilový průmysl a další průmyslové obory, ať už jde o diskrétní, dávkovou nebo spojitou výrobu.
[Podle tiskové zprávy Rockwell Automation, květen 2009, a prezentace Rockwell Automation: Achema 2009 – FactoryTalk Pharma Suite Overview.]
(Bk)
 
Obr. 1. FactoryTalk Pharma Suite – navažování účinných látek