Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Společnost Moeller mění název, logo na výrobcích však zůstává

Německý koncern Moeller má od jara 2008 nového vlastníka, americkou společnost Eaton Corporation, a postupně se začleňuje do jejích struktur. Proto byl začátkem září změněn název české dceřiné společnosti skutečnosti Moeller Eletrotechnika na Eaton Elektrotechnika. Není bez zajímavosti, že k ohlášení této změny se ve velké míře využívá skutečnost, že Moeller Elektrotechnika je generálním sponzorem pardubického hokejového klubu. V pardubické hale a na dresech hráčů se tak mění loga z Moeller na Eaton, ale generální partner zůstává stále stejný. Manažer marketingu firmy Eaton Elektrotechnika Michael Reiner oficiálně oznámil změnu názvu a strategii začleňování právě na tiskové konferenci v hokejové hale v Pardubicích (obr. 1) a poté nám prozradil i další podrobnosti o akvizici.
 
Kdo byl iniciátorem jednání o převzetí firmy Moeller společností Eaton?
Firma Moeller byla oslovena společností Eaton. Mám-li být přesný, tak osloven byl investiční fond Doughty Hanson & Co., který v té době byl vlastníkem koncernu Moeller.
 
Proč měla společnost Eaton zájem o převzetí firmy Moeller?
Společnost Eaton chtěla proniknout na evropský trh. Jde o společnost, která je v USA stejně známá jako např. Moeller v Evropě. O tom svědčí i skutečnost, že prezident Obama navštívil Eaton již asi měsíc po svém nástupu do funkce. Eaton se mohl na evropské trhy dostat dvěma způsoby: buď si vybudovat vlastní evropskou strukturu, nebo koupit firmu s dobrým postavením na evropském trhu a využít její potenciál. Společnost Eaton zvolila druhou variantu a akvizicí firmy Moeller získala celosvětový dosah.
 
Jak se změna vlastníka projeví ve vedení a směřování firmy?
Poslední tři čtyři roky byla společnost Moeller vlastněna investičními fondy. Fond vždy koupil celou společnost, nechal si ji dva tři roky a pak ji prodal jiné investiční společnosti. Velkou změnou je, že nyní se stává vlastníkem společnost, která se zabývá podobným oborem. Moeller vlastně našel strategického partnera a obě společnosti se navzájem velmi dobře doplňují ve svých produktech a službách.
 
Akvizice se uskutečnila v době, kdy se trhy v USA a posléze i v Evropě otřásaly hospodářskou krizí. Mělo to vliv na průběh akvizice?
Hospodářská krize akvizici zásadním způsobem neovlivnila. V této době je ale důležité, že spojením firem Moeller a Eaton se rozšiřuje portfolio výrobků a to nám dává určitou výhodu oproti naší konkurenci v současné nelehké době.
 
Jak se spojením obou firem rozšířilo portfolio výrobků?
Portfolio obou firem se doplňuje. Společnost Eaton se dělí na dvě základní části: divizi elektro a průmyslovou divizi (obr. 2), která se dále dělí na divize Aerospace, Hydraulics, Truck a Automotive. Společnost Moeller nyní patří do divize elektro. Před akvizicí byla tato divize společnosti Eaton zaměřena na výrobky vysokého napětí: záložní zdroje, výkonové jističe, přípojnicové systémy a také na měniče frekvence. Převzetím společnosti Moeller se divize elektro obohatí o nízkonapěťové prvky, jako jsou stykače, motorové spouštěče, přístroje domovní instalace a průmyslová automatizace.
 
Jak probíhá začleňování firmy Moeller Elektrotechnika do struktur společnosti Eaton? Dochází ke sloučení managementu obou firem?
Ke sloučení managementu v současné době nedochází. Původní společnost Moeller Elektrotechnika se nyní jmenuje Eaton Elektrotechnika. Na českém trhu ale působí zároveň i firma Eaton Electrical, která se zaměřuje především na záložní zdroje. Zaměření obou firem se doplňuje a vzájemná budoucí spolupráce bude logicky užší a užší a může přinést zajímavé synergické efekty. Když se např. staví administrativní budova, uplatní se tam distribuční, průmyslové a instalační přístroje společnosti Eaton Elektrotechnika a stejně tak i záložní zdroje firmy Eaton Eletrical. Naším cílem je, aby toto spojení pocítili především naši zákazníci v širší nabídce našich produktů a nabízených služeb.
 
Zároveň spolupracujeme i s průmyslovou divizí, a tak pronikají naše výrobky do automobilek, leteckého průmyslu i do hydraulických systémů.
 
Jak to bude se značením výrobků, kdy se začne využívat logo společnosti Eaton?
Instalační přístroje firmy Moeller mají dlouhou tradici a my nechceme ztratit tuto výhodu. Proto na tradičních produktech zachováme logo i nadále. Po dobu minimálně dvou tří let budeme používat strategii dvou log, aby si trh zvykl na to, že Moeller a Eaton jedno jest. Naši zákazníci tak budou vídat logo Moeller na přístrojích i do budoucna.
 
Co znamená pro firmu Eaton to, že je Moeller v České republice generálním partnerem pardubického hokejového klubu?
Díky našemu generálnímu partnerství s HC Eaton Pardubice máme skvělou příležitost, jak mnohem rychleji uvést značku Eaton na český trh a do povědomí zákazníků a široké veřejnosti. Spojením firem můžeme našim zákazníkům nabídnout mnohem víc, a to vše pod záštitou jedné silné celosvětové značky – Eaton.
 
Jak se spojení firem dotkne oblasti průmyslové automatizace?
Čerstvá zpráva je, že Eaton koupil firmu Micro Innovation Holding AG, což je automatizační firma. Záměrem firmy Eaton je akvizicí strategických partnerů vytvářet komplexní portfolio výrobků, které může nabídnout zákazníkům.
 
rozhovor vedli Eva Vaculíková
a Jiří Kohutka
 
Obr. 1. Tisková konference v pardubické hokejové hale, na které byl oficiálně zaveden název a logo společnosti Eaton; manažer marketingu firmy Eaton Michael Reiner (první zleva) zde sedí společně s brankářem Dominikem Haškem, trenérem a vrcholovými manažery HC Eaton Pardubice
Obr. 2. Struktura společnosti Eaton Corporation