Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Společnost Keller AG na veletrhu EloSys v Trenčíně

Švýcarská firma Keller AG, která patří mezi přední evropské výrobce izolovaných tlakových snímačů a převodníků na piezorezistivní bázi, se letos poprvé představí na veletrhu Elo-Sys 2009 v Trenčíně. Vedle piezorezistivních snímačů tlaku OEM (Original Equipment Manufacturer) a velmi precizních převodníků tlaku, které jsou kompenzovány pomocí mikroprocesoru, zde bude firma Keller vystavovat také digitální manometry a kalibrátory tlaku, sondy pro měření výšky hladiny kapalin, tlakové spínače, autonomní zapisovače tlaku a teploty a další nejnovější produkty. Návštěvníci veletrhu se seznámí také s autonomními měřicími přístroji s dálkovým přenosem dat prostřednictvím sítě GSM-2. Tyto přístroje umožňují vytvářet pomocí mobilní rádiové sítě a internetu rozsáhlé distribuované měřicí systémy a shromažďovat získaná data do jediného místa. Příkladem je snímač výšky hladiny podzemní vody vybavený modulem pro přenos dat pomocí GSM-2 (obrázek). Data z jednotlivých měřicích stanic jsou přenášena do PC, v němž je instalován software GSM-2 DataManager, který naměřené hodnoty shromažďuje, monitoruje a řídí jednotlivé měřicí stanice. Používá se ke konfiguraci a k zobrazování nebo automatickému zpracování naměřených dat, která jsou uložena v databázi MySQL database. Přednostmi produktů firmy Keller jsou především velká variabilita provedení (podle přání a požadavků zákazníka) a pověstná vysoká švýcarská kvalita a přesnost produktů.

Keller AG, tel.: 553 65 08 13, fax: 553 650 814, e-mail: i.garcia@keller-druck.cz, www.keller-druck.cz