Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Společnost Kaeser slaví 95 let od svého založení

Společnost Keaser, založená v roce 1919 Carlem Kaeserem v severobavorském městečku Coburg, se za dobu svého působení z původní opravny motorů stala předním světovým výrobcem komponent pro přípravu stlačeného vzduchu se 4 500 zaměstnanci a zastoupením ve více než osmdesáti zemích celého světa. Původní výrobu pístových kompresorů, která se v Coburgu datuje od roku 1949, postupně doplnila výroba šroubových kompresorů, které v současnosti představují nejrozšířenější způsob výroby stlačeného vzduchu. Společnost vyvinula bezpočet unikátních řešení, z nichž nejvýznamnější je patentovaný unikátní tvar šroubovice, významně zvyšující účinnost vyráběných kompresorů. Tento patent se stal symbolem firmy.

 
Všechny kompresory jsou vyráběny v Coburgu, kde má společnost kromě výrobních závodů i vývojové a testovací centrum. Vyrobené kompresory jsou zde testovány na moderní lince v různých klimatických podmínkách (při teplotách –3 až +45 °C a změnách vlhkosti), jež simulují podmínky v místě jejich použití. Testovací proces pro příslušný kompresor je podle pokynů výrobního informačního systému automaticky nastaven podle jeho výrobního čísla. Kompresory jsou vyráběny pro více než stovku zemí vždy v souladu s místními legislativními požadavky.
 
Společnost rovněž provozuje výrobnu kapotáží (obr. 2) s práškovou lakovnou v nedalekém Sonnefeldu a v saské Geře výrobní závod kondenzačních sušiček a dmychadel. Na výrobní závody navazuje moderní logistické centrum s přilehlým bezobslužným skladem, který denně odbaví výrobky do šedesáti kamionů a deseti kontejnerů. Tomuto velmi zajímavému řešení, kde jsou identifikace, uskladnění a distribuce výrobků řízeny bez zásahu člověka ve spolupráci s podnikovým informačním systémem SAP, bude věnován samostatný článek připravovaný do následujícího čísla časopisu Automa.
 
Hlavní produkci společnosti Kaeser představuje výroba malých šroubových kompresorů na robotizované výrobní lince s roboty značky Kuka. Podle požadavků zákazníků jsou v Coburgu vyráběny kompresory různých velikostí, od malých s výkony 0,3 m3 stlačeného vzduchu za minutu až po velké s výkony 70 m3/min. Velký důraz je při výrobě kladen na kvalitu výrobků a ochranu životního prostředí. Tolerance při výrobě kompresorových bloků se pohybuje v rozmezí 2 až 8 μm. Pro každý kompresor jsou navíc podle potřeb zákazníka připraveny tři různé tlakové verze, což společně s výběrem vhodného šroubového bloku a šroubu vede při tak energeticky náročné činnosti, jíž je příprava stlačeného vzduchu, k velkým úsporám. U dodávek větších kompersoroven je dále zákazníkům nabízeno využití ztrátového tepla k ohřevu vody nebo vytápění budov.
 
Není bez zajímavosti, že do několika typů kompresorů Kaeser jsou montovány pohony společnosti Siemens vyráběné v Česku, v Mohelnici a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Současně jsou používány i spínací prvky Sirius téhož výrobce.
 
Ke kompresorům je dodáván řídicí systém Sigma Control, který kromě řízení bezpečného provozu stroje ukládá veškeré provozní údaje na 2GB kartu SD. Tyto údaje lze následně využít při údržbě kompresoru. Novou službou v oblasti údržby jsou inspekční prohlídky kompresorů na dálku, kdy dodavatel na základě poruchových hlášení řídicí jednotky doporučí zákazníkovi provedení preventivní údržby. Tím lze dosáhnout velkých úspor, jelikož včasným odhalením závady a jejím odstraněním se zákazník vyhne odstávce kompresoru a předejde tak nemalým ztrátám např. při zastavení výroby.
(ed)
 
Obr. 1. Pohled na výrobní závod v Coburgu

Obr. 2. Výrobní linka na výrobu kapotáží kompresorů v Sonnefeldu