Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Společnost Interroll představuje sortiment komponent pro válečkové dopravníky

Společnost Interroll představila v prosinci 2018 v Hinwilu ve Švýcarsku novinářům a na veletrhu LogiMAT v únoru 2019 ve Stuttgartu odborné veřejnosti nový sortiment komponent pro válečkové dopravníky DC Platform. 

Interroll je v oblasti techniky pro zajištění toku materiálu ve výrobních provozech a skladech firmou, která určuje standardy. A dokazuje, že svou pozici chce obhájit i v budoucnu. Sortiment koordinovaných pohonů RollerDrive, řídicí systémy a prvky pro napájení, jež tvoří řadu DC Platform (obr. 1), umožňují konstruktérům strojů i inženýrským firmám poskytovat zákazníkům individualizované systémy, od standardních řešení, kde se pro zrychlení montáže a uvedení do provozu s výhodou využívá koncepce plug-and-play, až po náročné úlohy s inteligentními funkcemi pro průmysl 4.0.

Na dopravníkové systémy s beztlakovou akumulací jsou z hlediska jejich technických parametrů kladeny stále větší požadavky. Uživatelé chtějí více než jen velkou propustnost nebo flexibilitu, co se týče druhů dopravovaného zboží. Jak se automatizace stává běžnou součástí výrobní logistiky, hraje v dopravníkových systémech stále větší roli inteligentní řízení toku materiálu. Nové pohony řady DC Platform, vyvinuté firmou Interroll, jsou významnou pomocí ke splnění těchto požadavků.

„DC Platform umožní inženýrským firmám a konstruktérům strojů a linek výběr z koordinovaného sortimentu technických komponent od jednoho dodavatele. Naše nabídka je založena na létech zkušeností a testování,“ uvedl Armin Lindholm, výkonný ředitel Globálního centra excelentnosti pro válečkové dopravníky a pohony RollerDrive z Wermelskirchenu v Německu. „Nová platforma umožňuje zákazníkům uspokojit požadavky uživatelů po individuálních řešeních dopravníků, od autonomních, které mohou být provozovány bez PLC a zapojují se metodou plug-and-play, až k vysoce výkonným, složitým a na míru navrženým systémům, které jsou vhodné k integraci do datového prostoru průmyslu 4.0, kde mohou být monitorovány z řídicích stanic, mohou poskytovat diagnostické údaje pro preventivní údržbu nebo plnit jiné funkce.“ 

Výhody napájení 48 V

Nová řada DC Platform dovoluje navrhovat dopravníkové systémy s napájením 24 nebo 48 V. Interroll zde využívá technický vývoj v oblasti bezpečných nízkonapěťových systémů, který byl nastíněn výrobci v oboru automobilového průmyslu. Systémy s 48V napájením používají ve srovnání s 24V poloviční proud. Vodiče tak mohou mít menší průřez a mohou být delší. Tím se snižuje počet potřebných napájecích zdrojů a zvyšuje spolehlivost celého zařízení. Snižují se také náklady na celý systém a nižší je i riziko chyb při uvádění do provozu. 

Tři úrovně výkonu

Uživatelé mají více možností než jen zvolit si napájení 24 nebo 48 V. Nové pohony RollerDrive EC5000 (obr. 2), které jsou základní komponentou řady DC Platform, jsou dodávány ve třech verzích výkonu, 20 W, 35 W a 50 W. Mohou tak být uzpůsobeny pro přepravu lehkého zboží i těžkých předmětů. Zvláště pro přepravu těžších předmětů nabízí Interroll pohony RollerDrive kromě verze s běžným průměrem 50 mm také v robustnější 60mm verzi. Standardní provedení má krytí IP54. Dostupné jsou rovněž verze se zvýšenou odolností IP66 a provedení DeepFreeze pro chladírny a mrazírny (do teploty –30 °C).

Starší a populární pohony EC310, z nichž EC5000 vycházejí, zůstávají nadále k dispozici. 

Komunikace po sběrnici otevírá dveře do světa průmyslu 4.0

Kromě osvědčeného analogového rozhraní mohou být pohony EC5000 dodávány též s rozhraním pro sběrnici CAN s protokolem CANopen. V kombinaci s řídicími systémy Interroll MultiControl, které mají multiprotokolové ethernetové rozhraní (Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT) to znamená, že uživatelé mohou konzistentně vizualizovat informace o stavu a funkcích dopravníku buď prostřednictvím operátorského panelu PLC, nebo prostřednictvím webového rozhraní. Jedním příkladem je zobrazení obecných informací o aktuálním provozním stavu a průběhu zatížení jednotlivých pohonů v čase. Současně je však možné v případě potřeby zjistit i detailnější informace o chybových hlášeních, momentu na motoru nebo jeho teplotě, a to pro každý jednotlivý pohon.

Současně nové pohony RollerDrive s rozhraním pro sběrnici umožňují realizovat zcela nové funkce, požadované moderními řídicími systémy automatizovaných výrobních linek a závodů. Uživatel tak může přesně regulovat rychlost, zrychlení a zpomalení dopravovaného zboží. Dokonce je možné regulovat pozici zboží na dopravníku s milimetrovou přesností – to je základní předpoklad pro spolupráci dopravníku s roboty nebo automatickými manipulátory. 

Napájení

Nové napájecí jednotky nemusí být instalovány do rozváděče, ale umísťují se přímo do provozu, kde je napájení třeba. Parametry zdrojů odpovídají potřebám pohonů RollerDrive: krátkodobě je lze přetížit o 50 % a je v nich vestaven brzdový spínač (chopper). Krytí napájecích jednotek je IP54. Jednotky mají integrované omezení výkonu a ochranu napájecího obvodu. Stav napájecí jednotky je signalizován LED nebo signálem přenášeným do PLC. Koncepce samostatných napájecích jednotek umožňuje, aby na jedné části dopravníku probíhala údržba, zatímco zbytek zůstává v provozu. 

Náročné testování

Ve vývojovém centru ve Wermelskirchenu prošly nové komponenty řady DC Platform náročnými testy. Podstoupily testy práce v různých teplotách, testy odolnosti proti různým nepříznivým vlivům, testy pod zatížením a testy opotřebení. 

Moderní výroba

Komponenty DC Platform budou vyráběny na základě objednávky. Inteligentní výrobní proces poskytuje možnost vyrábět množství variant komponent v krátkých dodacích lhůtách, a to i při malých výrobních dávkách. Interroll přitom využívá dlouholeté zkušenosti s výrobou této dopravníkové techniky.

„Pro řadu DC Platform jsme rozšířili a reorganizovali naši výrobu pohonů válečků. Výrobní zařízení systematicky chráníme proti statické elektřině, abychom mohli používat i citlivé komponenty,“ sdělil ředitel Armin Lindholm. „Pro zajištění vysoké kvality našich produktů ve všech výrobních závodech implementujeme stejné výrobní postupy a pravidla i v našich podnicích v Asii a Americe.“

[Tiskové zprávy Interroll Group, prosinec 2018, únor 2019.] (Foto: Interroll)

Petr Bartošík

Obr. 1. Sortiment komponent DC Platform použitých na dopravníku

Obr. 2. Pohon válečku EC5000

Obr. 3. Napájecí zdroj