Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Společnost Hiwin „rozhýbala“ unikátní tomograf v Telči

Brněnská společnost Hiwin se ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR podílela na unikátním projektu vybavení nového radiografického pracoviště výzkumného a vývojového Centra excelence Telč (CET). Cílem projektu bylo vyvinout systém k přesnému polohování víceprvkové mikrotomografické sestavy. Zařízení se skládá z velmi přesného rotačního stolu, dvou zdrojů rentgenového záření a dvou detektorů rentgenového záření. Společnost Hiwin při vývoji konstrukce polohovacího zařízení použila nejen vlastní know-how – extrudovaný hliníkový profil přímo určený pro použití v lineárních motorech, ale také jezdce poháněné kuličkovými šrouby v lineárních profilech LM160, LM220 a LM250. Samotný profil byl testován na statické a dynamické namáhání a výsledky zkoušek byly vyhodnoceny metodou konečných prvků. Zkoušení proběhlo v rámci samostatného projektu NETME Centre, divize mechatroniky pro rozvoj průmyslu, který zaštítila Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Projekt vybavení pracoviště výzkumného a vývojového centra CET polohovacím zařízením je spolufinancován z prostředků státního rozpočtu a z Evropského fondu pro regio­nální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Do polohovacího zařízení byly investovány finanční prostředky v řádu jednoho milionu korun. Díky tomu bude Centrum Excelence Telč jako jediné pracoviště v Evropské unii disponovat zařízením pro radiografická měření s vysokým rozlišením, které může využívat dva zdroje rentgenového záření současně. Sestava bude využívána zejména pro počítačovou tomografii s vysokým rozlišením (několik mikrometrů na pixel). Polohování sestavy v obou vyzařovacích směrech je navzájem zcela nezávislé. Tato unikátní koncepce vzájemného polohování umožní využívat radiografické zařízení tak variabilně, jak to dosud nebylo možné. Tím se otevřou možnosti vykonávat i dosud nerealizovatelná rentgenová měření.

(ed)

Obr. 1. Spolupráce firmy Hiwin a AV ČR vedla k vývoji unikátního zařízení pro polohování tomografické sestavy