Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Společnost Hennlich instalovala tepelná čerpadla v elektrárně Dlouhé Stráně

Elektrárna Dlouhé Stráně je největší vodní elektrárna v Česku s výkonem 2× 325 MW, má v tuzemsku největší spád a také největší reverzní vodní turbínu ze všech elektráren v Evropě. Další zajímavostí je nyní též systém vytápění, které zajišťují dvě nově instalovaná tepelná čerpadla Waterkotte systému voda–voda o jmenovitém výkonu 2× 185 kW. Systém pro firmu ČEZ, která elektrárnu vlastní, navrhla a realizovala divize G-Term litoměřické společnosti Hennlich.

Systém využívá jako vstupní médium na primární straně vodu z řeky Divoká Desná. Ta zároveň funguje jako chladicí voda výrobních soustrojí a blokových transformátorů. Voda z řeky je deponována v nádrži o objemu 400 m3. Chlazením transformátorů a generátorů se ohřívá a dosahuje teploty zhruba 18 až 20 şC. Oběhová čerpadla potom tuto vodu přivádějí přes deskový výměník a meziokruh s nemrznoucí směsí na výměníky tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla ohřívají topnou vodu na sekundární straně na teplotu do 55 °C a napájejí jí akumulační nádrže. Z ní pak topná voda směřuje do jednotlivých topných okruhů v areálu elektrárny. Tepelná čerpadla mohou dosahovat výstupní teploty až 65 °C, a pracují tedy s dostatečnou rezervou. Výsledkem je dlouhá životnost a sezonní topný faktor SCOP (Seasonal Coefficient of Perfomance) 4,2 až 4,5.

Tepelná čerpadla jsou připojena na nadřazený řídicí systém. Technicky vyspělý regulátor řídí chod obou tepelných čerpadel včetně primárních i sekundárních oběhových čerpadel. Informace o stavu systému předává do řídicího centra elektrárny, kde je má k dispozici obsluha na monitoru. Tepelná čerpadla jsou dimenzována na pokrytí celé spotřeby areálu. Jako záložní zdroj vytápění je použit elektrokotel o výkonu 400 kW.

Tepelná čerpadla Waterkotte jsou umístěna v pomocné budově a zajišťují vytápění celého areálu elektrárny, který tvoří haly dílen, technologické zázemí elektrárny, hlavní budova s řídicím střediskem, ale také ubytovací a školicí prostory.

[Tisková zpráva společnosti Hennlich, březen 2023.]

(ed)