Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Společnost Endress+Hauser je úspěšná v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost Endress+Hauser přihlásila v roce 2016 rekordní počet patentů: 273. Týkaly se především měření polohy hladiny, průtoku a analytické techniky. Následovány byly digitální komunikací a diagnostikou. Také počet zveřejněných výsledků výzkumné a vývojové práce (tzv. zaměstnaneckých patentů) dosáhl rekordního počtu 382 prací.

Společnost Endress+Hauser jako výrobce automatizační techniky klade na výzkum a vývoj tradičně velký důraz. Tento přístup zahrnuje také každoroční setkání pro výzkumníky a inovátory, jež jim má umožnit navázání kontaktů a výměnu zkušeností. Letos 31. března se jich v německém Merzhausenu sešlo více než 300.

Společnost Endress+Hauser v současné době aktivně využívá více než 7 000 patentů a licencí. Každý zveřejněný výsledek výzkumné a vývojové práce prochází před podáním patentové přihlášky interním několikastupňovým oponentním procesem, jenž trvá průměrně čtyři měsíce. Počet schválených patentových přihlášek meziročně vzrostl o 10 %.

Není to samo sebou: Endress+Hauser investuje do výzkumu a vývoje přibližně 7 % čistého obratu.

Důraz je v posledních několika letech kladen na průmyslový internet věcí. En­dress+Hauser již nabízí přístroje, které jsou schopné za provozu monitorovat svůj vlastní stav a poskytovat měřené hodnoty i údaje o své činnosti prostřednictvím internetu. Integrace přístrojů do řídicích a informačních systémů umožňuje např. průběžnou optimalizaci cyklů údržby.          

(ed)