Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Společnost Balluff na veletrhu MSV 2006

číslo 8/2006

Společnost Balluff na veletrhu MSV 2006

Zvyšování produktivity výroby, kvality výrobků a bezpečnosti výrobních operací, to je základním cílem mnoha úloh v průmyslové automatizaci. Ke splnění těchto požadavků přispívají i snímače a další produkty dodávané společností Balluff. Budou se s nimi moci seznámit také návštěvníci MSV v Brně. Tři z nich představuje tento článek.

Úhlové optické závory – BWL

Společnost Balluff doplnila svou nabídku optických závor o úhlové závory BWL. V nabídce jsou tři typy velmi odolných závor a pět typů ve standardním provedení.

Obr. 1.

Obr. 1. Příklad použití úhlové světelné závory BWL
Obr. 2. Montážní systém BMS
Obr. 3. Extrémně robustní indukční snímače Steelface s velkou spínací vzdáleností

Velmi odolné závory mají pouzdro z korozivzdorné oceli a jsou odolné proti otřesům i úderům. Vyznačují se také tím, že používají světlo o větší intenzitě, než mají běžná provedení závor, a proto fungují i v prašném nebo zakouřeném prostředí. Díky těmto vlastnostem jsou závory vhodné do náročných provozních podmínek.

Standardní provedení úhlových závor má kryt z eloxované hliníkové slitiny. Světelný paprsek může být tvořen viditelným červeným světlem nebo laserovým paprskem (laser třídy II). Zatímco v prvním případě je rozlišení závory 0,5 mm, v druhém až 0,1 mm. Závora s laserovým světlem je proto zvláště vhodná pro detekci miniaturních součástí.

Úhlové závory mají pro uživatele jednu společnou výhodu: lze je instalovat „plug and play„ – nevyžadují ani instalaci speciálních držáků nebo podpěr, ani seřizování paprsku, protože jsou seřízeny již výrobcem. Pomocí těchto závor je možné detekovat v podstatě jakékoliv předměty, nezávisle na jejich barvě, tvaru nebo odrazivosti. Lze je použít např. pro kontrolu úplnosti montáže, k detekci hran, k pozicování uchopovače k uchopovanému předmětu (obr. 1), ke kontrole činnosti vyhazovačů u lisů, pro měření úhlu při ohýbání plechu nebo pro nejrůznější úlohy v manipulaci s polotovary či při kontrole kvality výroby.

Obr. 2.

Montážní systém BMS pro přesné nastavení polohy snímačů

Nezávisle na tom, zda jsou snímače použity v obráběcích strojích, montážních linkách, manipulačních zařízeních, balicích nebo speciálních strojích, všechny mají jedno společné: aby mohly pracovat přesně, musí mít přesně nastavenu polohu. Je požadován takový montážní systém, který může být aplikován univerzálně pro různé oblasti použití. Balluff, dodavatel ucelených řešení, nenabízí pouze snímače, ale také montážní příslušenství pro optimální nastavení polohy v systémech a strojích. Montážní systém BMS (obr. 2) může být připevněn k základní desce nebo ke všem běžným profilům. Díky stavebnicové koncepci jím lze pokrýt téměř každý požadovaný prostorový úhel. Sadu příslušenství doplňují přídavné prvky, jako jsou držáky odrazek a adaptérové desky použitelné pro válcové i kvádrové snímače.

Obr. 3.

Extrémně robustní indukční snímače s velkou spínací vzdáleností

Velmi častou příčinou, proč indukční snímač přestane fungovat, je jeho fyzický kontakt s těžkou nebo rychle se pohybující součástí. Zabránit tomu, znamená zvětšit jeho spínací vzdálenost. Společnost Balluff již delší dobu nabízí robustní indukční snímače Steelface™ s aktivní plochou z korozivzdorné oceli. Tyto snímače však dosud byly k dispozici jen se „standardní“ spínací vzdáleností (2 mm pro snímače M12, 5 mm pro snímače M18). Nově byly do sortimentu doplněny snímače se spínací vzdáleností 6 mm pro provedení M12 a 10 mm pro M18 (obr. 3). To umožňuje snímače namontovat dále od pohybujících se součástí a tím snížit riziko vzájemné kolize. Snímače jsou opatřeny čtyřpólovým mikrokonektorem a výstupy jsou tranzistorové pnp nebo npn.

Závěr

Společnost Balluff je výrobce široké škály indukčních, optických, kapacitních a magnetických snímačů, lineárního odměřování a identifikačních systémů. Výrobky této firmy najdou uplatnění zejména ve strojírenské výrobě, plastikářství, v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v potravinářství, při výrobě elektroniky a spotřebního zboží a v mnoha dalších oblastech průmyslové výroby. Bližší informace zájemcům rádi poskytnou zaměstnanci společnosti Balluff CZ na MSV 2006 nebo na adresách uvedených v inzerátu na předchozí straně.

(Balluff CZ, s. r. o.)

BALLLUFF CZ, s. r. o.
Pelušková 1400
198 00, Praha 9 - Kyje
tel.: 281 940 099
fax: 281 940 066
e-mail: cz@balluff.de
http://www.balluff.cz