Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Společnost B&R podporuje pracovní skupiny pro reálný čas v rámci OPC Foundation

Společnost B&R podporuje nové pracovní skupiny v rámci sdružení OPC Foundation, jejichž cílem je zavést do standardu OPC UA možnost komunikace v reálném čase. První skupina se zabývá reálným časem v modelu publisher-subscriber, druhá časově citlivými sítěmi podle IEEE 802.1.

 
OPC UA dosud používá model client-server. Model publisher-subscriber přidává možnosti komunikace jednoho účastníka s mnoha a mnoha s mnoha. To je model, který využívá i Ethernet Powerlink. Je zvláště výhodný pro rozsáhlé a složité sítě, např. na velkých balicích linkách.
 
Pro časově citlivé sítě podle IEEE 802.1 existuje v současné době v rámci IEEE pracovní skupina TSN (Time Sensitive Networks), která se zabývá zavedením nativní schopnosti komunikovat v reálném čase do sítí ethernetového standardu. To umožní použít je pro časově kritické úlohy na provozní úrovni řízení, např. pro dynamicky náročné řízení polohy a pohybu.
 
Zatímco v automatizaci existuje množství protokolů průmyslového Ethernetu, které mají schopnost komunikovat v reálném čase, např. Powerlink, sítě TSN se uplatní zejména v telekomunikacích a v dopravě. Očekává se, že tyto sítě se brzy objeví např. jako komunikační sítě v automobilech.
 
Společnost B&R není na podporu nových pracovních skupin sama: jinou významnou firmou, která je též podporuje, je např. výrobce robotů KUKA.
 
OPC UA hraje klíčovou roli jako standard pro moderní informační systémy pro řízení výroby. Možnost komunikace v reálném čase může dále rozšířit možnosti jeho využití, zejména v kombinaci s otevřenými standardy Powerlink a OpenSafety, a to až na úroveň snímačů a akčních členů.

(B+R)