Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Společnost Airbus se stala členem EtherCAT Technology Group s pořadovým číslem 3 000

Aliance EtherCAT Technology Group (ETG; www.ethercat.org) dosáhla významného mezníku: společnost Airbus Operations GmbH se stala jejím členem s pořadovým číslem 3 000. Oficiální vstup třítisícího člena oslavila aliance ETG ve svém stánku na veletrhu SPS IPC Drives v listopadu 2014 v německém Norimberku.

 
Počet členů aliance ETG roste po celém světě. Vstup společnosti Airbus, světově známé a uznávané firmy, je dokladem vyspělosti komunikačního standardu EtherCAT. V roce 2003 začala aliance ETG s 33 členy. Nyní má 3 000 členů z 58 zemí světa.
 
Dr.-Ing. Volker H.-W. Meyer, odpovědný za řídicí a měřicí techniku používanou k testování vztlakové mechanizace letadel Airbus, na slavnostním předání certifikátu o členství zdůvodnil, proč se společnost Airbus rozhodla vstoupit do ETG: „EtherCAT úspěšně používáme pro sběr dat v měřicích zařízeních už několik let. Nyní hodláme tuto sběrnici využít šířeji v měřicích zařízeních schopných pracovat v reálném čase, kde využijeme nejen samotný výkon sběrnice, ale důležitá je pro nás také zaručená doba odezvy s minimálními tolerancemi. Další výhody vidíme v decentralizované architektuře, možnosti rozšíření a v neposlední řadě i v otevřenosti standardu, takže vyvíjené měřicí systémy mohou využívat zkušenosti z vývoje měřicích systémů určených pro jiné oblasti průmyslu. A to je hlavní důvod, proč jsme se stali členem ETG. Jako členové máme přístup k plné podpoře ze strany ETG, včetně školení a možnosti využívat software sdílený zdarma. To nám umožňuje co nejúčinněji pomáhat našim partnerům v oblasti vývoje měřicí techniky.“

(Bk)