Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Společnost ABB Lummus Global podepsala dva významné kontrakty s Českou rafinérskou

číslo 6/2006

Společnost ABB Lummus Global podepsala dva významné kontrakty s Českou rafinérskou

V Kralupech nad Vltavou byla 16. března 2006 podepsána smlouva mezi Českou rafinérskou, a. s., a ABB Lummus Global, s. r. o., o výstavbě jednotky selektivní hydrogenace v kralupské rafinerii České rafinérské. O necelý měsíc později, 13. dubna 2006, byla tamtéž podepsána mezi stejnými společnostmi další smlouva, tentokrát o zvýšení kapacity a o modernizaci jednotky hydrokrakování v rafinerii v Litvínově.

Obr. 1.

Obr. 1. Jednotka hydrokrakování v rafinerii České rafinérské a. s. v Litvínově

V případě jednotky selektivní hydrogenace v Kralupech jde o zařízení, které bude zpracovávat benzinový meziprodukt z jednotky fluidního katalytického krakování a dělení benzinů a bude jej odsiřovat na specifickém katalyzátoru, který bude součástí technologie Primeg+, zakoupené od společnosti Axens. Kapacita jednotky bude 925 t denně a s uvedením do provozu se počítá během čtvrtého čtvrtletí roku 2007. Pohonné hmoty zde vyráběné budou mít obsah síry do 10 ppm; to umožní zavedení nové generace katalyzátorů výfukových plynů do automobilů a přispěje ke snížení plynných emisí z motorových vozidel. V souladu s předpisy Evropské unie budou paliva této kvality v České republice vyžadována od roku 2009.

V druhém projektu jde o modernizaci jednotky hydrokrakování (obr. 1), která byla vystavěna v letech 1985 až 1987 a uvedena do provozu v roce 1987, přičemž jejím hlavním úkolem bylo vyrábět vstupní suroviny pro ethylenovou jednotku z některých frakcí ze zpracování ropy. V současné době, kdy roste poptávka po kvalitních motorových palivech, je účelné kapacitu této jednotky zvýšit tak, aby nejen poskytovala dostatečné množství vstupní suroviny pro ethylenovou jednotku, která je dnes provozována a. s. Chemopetrol, ale zároveň umožňovala zpracovatelům České rafinérské vyrábět požadovaná množství přídavných komponent do motorových paliv, zejména motorové nafty. Vedle zvýšení kapacity jednotky hydrokrakování bude upraven frakcionátor, předehřívací pec, některá čerpadla a jiné součásti této klíčové jednotky litvínovské rafinerie. Stavební a montážní práce budou provedeny převážně během zarážky rafinerie, která je plánována na září a říjen 2007, a poté bude modernizovaná jednotka uvedena do provozu s kapacitou 160 tun denně (kapacita současného zařízení je 130 tun denně).

Hodnota obou kontraktů nebyla po dohodě obou smluvních stran sdělena, řádově však v obou případech jde o několik stovek milionů korun.

(ed)