Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Společnost ABB darovala ČVUT terminál chránění

Společnost ABB darovala ČVUT terminál chránění

Při příležitosti 300 let od založení ČVUT darovala společnost ABB této technické univerzitě terminál REL 670 včetně příslušného softwarového vybavení v hodnotě několika set tisíc korun. Přístroj určený k chránění, ovládání a monitorování venkovních vedení a kabelů v sítích vysokého a zvláště vysokého napětí (vvn, zvn) bude využíván pro laboratorní a praktickou výuku studentů v rámci bakalářských, magisterských a doktorandských oborů v nově rekonstruovaných laboratořích na katedře elektroenergetiky ČVUT FEL v Praze. ABB spolupracuje i s dalšími technickými univerzitami i středními školami a poskytuje jim potřebná technická zařízení. Společnost vypisuje témata diplomových prací, poskytuje studentům konzultace a některým z nich nabízí stáže v zahraničí a také zaměstnání v ABB.

Dar převzal prof. Josef Tlustý, vedoucí katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, z rukou Pavla Noska, obchodního ředitele ABB pro divizi Power Products & Systems. Slavnostní předání se uskutečnilo v továrně firmy ABB na výrobu rozváděčů, ochran a řídicích systémů pro rozvodny v Trutnově. Společnost ABB do tohoto podniku soustředila výrobu rozváděčů chránění a řízení z celé Evropy. Podnik, který byl otevřen v říjnu 2005, proto nese název Regional Focused Factory (RFF). Do tohoto provozu byla přemístěna výroba rozváděčů z Německa, Švýcarska, Itálie a Rakouska. Při příležitosti předání daru pohovořil s novináři ředitel RFF Trutnov Franz Steiner. Vyzdvihl zejména to, že ABB nachází dostatek kvalifikovaných a zkušených pracovníků pro rozvoj továrny. Díky tomu mohou být v Trutnově realizovány náročné projekty, jako jsou rekonstrukce rozvoden (Chemopetrol Litvínov, Škoda Auto, elektrárna Kladno). V zahraničí se velmi dobře uplatňují řídicí systémy MicroSCADA pro ovládání podnikových distribučních sítí.

(ev)